Dagens bibelord 21.11.2018

1 Pet 5,5-11

5Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. 6Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. 7Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 8Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. 9Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. 10En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. 11Makten er hans i all evighet. Amen.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

25 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
28 Nov
Vennetreff
Kl. 11:30
02 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift

09 Des
Adventsang
Kl. 17:00
Offer til Kirkens SOS
12 Des
Vennetreff
Kl. 11:30
16 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Bertil Andersson
Offer til Blå Kors Horten

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Julesalgsmesse i Langgata kirke 1. desember 2018

Denne salgsmessen er et årlig samarbeidsprosjekt mellom misjonsforeningene i Langgata/Horten DELK-menighet og Bjerkely menighet og skjer annethvert år i Langgata og Bjerkely kirker. [ Les mer ]

Høst i Langata kirke 2018

Gudstjenester, møter, vennetreff, misjon, bibel og kveldsmat - det er mye som skjer i Langgata kirke i høst. Sosialt og viktig for den enkelte som kommer til kirken vår, og alt til Guds ære. [ Les mer ]

Sommer 2018

Sommerens søndagssamlinger i Langgata kirke og menighet er planlagt, og detaljer finner du her. Her ligger også noen bilder fra St. Hansstevnet på Gjennestad. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

DELK søker administrasjonsleder

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) søker serviceinnstilt og målbevisst administrasjonsleder i inntil 100 % stilling til sitt hovedkontor i Undrumsdal i Re kommune. Administrasjonslederen er direkte underlagt tilsynsmannen som er kirkesamfunnets leder. Vedkommende vil få et sentralt ansvar for administrative forhold i DELK. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]

DELK får ny tilsynsmann i 2019

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes (68) har meddelt hovedstyret og rådsmøtet at han ønsker å avslutte sin tjeneste etter generalforsamlingen i juni 2019. Hovedstyret forbereder nå oppstart av tilsynsmannsvalg, og vil kunngjøre dette i menighetene i nærmeste framtid. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

- Granly menighet, Tønsberg Granly menighet følger den lange tradisjonen med julemesser til inntekt for misjonen. Årets julemesse ble arrangert lørdag 17. november og innbrakte nesten 129.000 kroner, en svak nedgang fra i fjor. [ Les mer ]

En smal, god vei

- Bjerkely menighet "Spørsmålet jeg stiller meg er hva som vil skje fremover? Jeg aner to strategier som jeg ikke tror er de beste og en god, smal vei i mellom." [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]