Dagens bibelord 23.07.2018

Rom 14,10-14

10Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11for det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Gud. 12Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap *for Gud•. 13La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. 14I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

29 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Offer til Bondal fjellstue
05 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til Blå Kors Horten

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sommer 2018

Sommerens søndagssamlinger i Langgata kirke og menighet er planlagt, og detaljer finner du her. Her ligger også noen bilder fra St. Hansstevnet på Gjennestad. [ Les mer ]

Pinse 2018

Pinsedag er det høytidsgudstjeneste i Langgata kirke. Og også i år markeres 2. pinsedag utendørs i Horten kommune. [ Les mer ]

17. mai med Bjerkely skole i Horten

Bjerkely skole var også i år representert i barnetoget i Horten. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prestenes vaktuker sommeren 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn En oversikt over prestenes tjenesteuker gjennom sommeren finnes på midtsidene i Underveis, og nå er også oversikten å finne her på DELKs nettsider. Klikk på Les mer og se hele den detaljerte listen. [ Les mer ]

Et nødvendig brev

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en kommentar vi har møtt fra flere i det senere: Hvorfor var det nødvendig å sende et slikt brev til flere tusen mennesker for ting som ligger mange tiår tilbake i tid? Det vil rippe opp i gjengrodde sår; la det få ligge. Det kan føre til konsekvenser vi ikke kan ane rekkevidden av. [ Les mer ]

Vakkert vær og flott program på årets sankthansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Et variert, godt og utfordrende program over to dager med blant annet bibeltime, familiemøte, seminarer og gudstjeneste, er bare litt av det vi sitter igjen med etter årets sankthansstevne. Det flotte sommerværet skapte en ekstra fin ramme om hele arrangementet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]