Dagens bibelord 11.11.2019

5 Mos 10,12-19

12Og nå, Israel, hva er det Herren din Gud krever av deg? Bare dette: at du frykter Herren din Gud, så du alltid går på hans veier og elsker ham og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel; 13at du holder Herrens bud og forskrifter, som jeg gir deg i dag. Da skal det gå deg vel. 14Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud. 15Men det var bare dine fedre Herren bandt seg til i kjærlighet, så han valgte ut dere som er deres etterkommere, framfor alle de andre folkene, slik det også er i dag. 16Omskjær deres hjerte og vær ikke hardnakket lenger! 17For Herren deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke. 18Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær. 19Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

13 Nov
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale
17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
18 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale

19 Nov
Tidebønn og bibellesning
Kl. 19:00
se egen omtale
23 Nov
JULESALGSMESSE
Kl. 11:00
STED: Bjerkely Menighetsenter i Undrumsdal
24 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Knut Grytnes
Offer til Kirkens SOS

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Preken ved Olaf Engestøl

Søndag 20. oktober gjestet Olaf Engestøl Langgata kirke og Horten menighet. [ Les mer ]

Høst 2019 i Langgata kirke

Her finner du oversikt over høstens gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke. I tillegg er det en kort oversikt over hverdagsaktivitene, som du finner nærmere beskrevet under 'Meny - Hva skjer?' Informasjonen her blir kontinuerlig oppdatert utover høsten. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Sommer 2019 i Langgata kirke

Sommeren er her, og de fleste søndagene vil det være møte eller gudstjeneste i kirken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]