Dagens bibelord 23.03.2019

Luk 1,26-38

26Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30Men engelen sa til henne:«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,og du skal gi ham navnet Jesus. 32Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 33Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 34Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35Engelen svarte:«Den hellige ånd skal komme over deg,og Den høyestes kraft skal overskygge deg.Derfor skal barnet som blir født,være hellig og kalles Guds Sønn. 36Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37For ingen ting er umulig for Gud.» 38Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

24 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Prest: Jon Magne Sønstabø
Offer til ungdomsarbeid
27 Mar
Vennetreff, se egen omtale
Kl. 11:30
31 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Innføring i bruk av Luthers Lille katekisme ved Harald Kaasa Hammer
Offer til Kirkens Nødhjelp

01 Apr
Misjonskveld, se egen omtale
Kl. 19:00
02 Apr
Tidebønn og bibellesning, se egen omtale
Kl. 19:00
07 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Odd Gjerpe
Offer til misjon

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Søndagsmøte 31. mars med fokus på Luthers lille katekisme

Pensjonert sokneprest Harald Kaasa Hammer kommer til Langgata kirke denne søndags formiddagen med et foredrag om Luthers Lille katekisme og eksempler på praktisk bruk av den i hverdagen. [ Les mer ]

Vinter 2019

Her er oversikt med noen detaljer om vinterens arrangementer og aktiviteter i Langgata kirke med gudstjenester, møter, vennetreff, misjon, bibel og kveldsmat samt tidebønn med bibellesninger, alt til Guds ære. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Advent og juletid 2018

Her er oversikten over hva som skjer i Langgata kirke i advent og juletid i år. Se også kalenderen på denne siden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK [ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

For Guds ord funker!

- Moe menighet Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her! [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]

Mor, far og barn

- Østfold menighet Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte Østfold 28. februar til 3. mars. Arrangør var en felleskirkelig komite, med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner i fylket, inkludert DELK. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]