Dagens bibelord 28.02.2017

1 Tim 6,17-21

17Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. 18De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. 19Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. 20Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. 21Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen.Nåden være med dere!

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

02 Mar
Bibel og kveldsmat
Kl. 19:00
Se egen omtale
03 Mar
Kvinnenes Internasjonale Bønnedag
Kl. 19:00
Sosialt samvær med kaffe og kaker fra kl.1800
Økumenisk arrangement for alle menighetene i Horten.
Alle kvinner velkommen
Sted: Metodistkirken

05 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til Prestenes lønn

06 Mar
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale
07 Mar
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Menighetens årsmøte med årsrapport, regnskap, budsjett og valg.
08 Mar
Vennetreff
Kl. 11:30
Se egen omtale

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bibeldagen 12. februar i Horten

Denne kvelden samles de kristne menighetene i Horten til felles møte om bibelmisjon. Fokus i år er bibelspredning i Sentral-Asia. [ Les mer ]

Bibel og kveldsmat i Langgata kirke våren 2017

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret. [ Les mer ]

Vinterens søndager i Langgata kirke

Her følger oversikt over søndagssamlingene i Langgata kirke utover vinteren. Innholdet blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år"*

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utstillingen som nå finner sted i Drammens Museum er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017, tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid, og Ryenberget kirkes billedvevteppe vises på utstillingen. [ Les mer ]

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info. [ Les mer ]

GF og St.Hansstevnet 2017: Programmet tar form

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå er det litt mer enn fire måneder til DELKs årlige sommerstevne på Gjennestad. I år varer stevnet fra fredag 23. til søndag 25. juni. Vi i programkomiteen synes det blir et flott og spennende program for både barn, ungdom og voksne i alle aldre. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Orgelkonsert i Granly kirke

- Granly menighet, Tønsberg Søndag 5. mars blir det orgelkonsert i Granly kirke ved kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Han vil spille PERLER FRA BAROKKEN, og alle er hjertelig velkommen til konserten som begynner kl. 18.00! [ Les mer ]

Pasjonskonsert i kirken

- Ryenberget menighet Palmesøndag kveld kl 19.00 blir det pasjonskonsert i Ryenberget kirke. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset. [ Les mer ]

Første gang i Nord-Troms

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]