Dagens bibelord 17.01.2019

1 Mos 16,7-14

7Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. 8Han sa: «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte: «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.» 9Og Herrens engel sa til henne: «Vend tilbake til husfruen din og la deg ydmyke under hennes hånd!» 10Herrens engel sa: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så stor at den ikke kan telles.» 11Så sa Herrens engel til henne:«Se, du er med barnog skal føde en sønn.Du skal gi ham navnet Ismael,for Herren har hørt at du ble ydmyket. 12Han skal bli et villesel av et menneske.Hans hånd skal være vendt mot alleog alles hånd mot ham.Rett imot alle sine slektningerskal han slå seg ned.» 13Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne: «Du er en gud som ser meg.» For hun sa: «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» 14Derfor kaller man brønnen for Lahai-Ro'i-brønnen. Den ligger mellom Kadesj og Bered.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

20 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til misjon
27 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Bjørn Lauritzen
Offer til lokalt menighetsarbeid
30 Jan
Vennetreff, se egen omtale
Kl. 11:30

30 Jan
Bibel og Kveldsmat,se egen omtale
Kl. 19:00
03 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Knut Grytnes
Offer til Bondal fjellstue
04 Feb
Misjonskveld, se egen omtale
Kl. 19:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Vinter 2019

Her er oversikt med noen detaljer om vinterens arrangementer og aktiviteter i Langgata kirke med gudstjenester, møter, vennetreff, misjon, bibel og kveldsmat samt tidebønn med bibellesninger, alt til Guds ære. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Advent og juletid 2018

Her er oversikten over hva som skjer i Langgata kirke i advent og juletid i år. Se også kalenderen på denne siden. [ Les mer ]

Julesalgsmesse i Langgata kirke 1. desember 2018

Denne salgsmessen er et årlig samarbeidsprosjekt mellom misjonsforeningene i Langgata/Horten DELK-menighet og Bjerkely menighet og skjer annethvert år i Langgata og Bjerkely kirker. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tilsynsmannsvalget

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Første omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er ferdig. Resultatet ble at Hans Johan Sagrusten fikk 46 % av stemmene mens Bertil Andersson fikk 20 %. Resten av stemmene fordelte seg på 24 andre prester og eldste. [ Les mer ]

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Presteinnsettelse 20. januar

- Ryenberget menighet Det er en stor glede for menigheten å feire innsettelsen av vår nye prest Håkon Valen-Sendstad 20. januar kl. 11! [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]