Dagens bibelord 28.03.2017

Luk 19,41-44

41Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den 42og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. 43Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. 44De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

02 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Morten Askjer
Elever fra Bjerkely skole deltar
Offer til Nødhjelp
03 Apr
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale
06 Apr
Bibel og kveldsmat
Kl. 19:00
Se egen omtale

09 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Boe Johannes Hermansen
Felles med Østfold menighet-Sted Hauges Minde
13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Erling Rantrud
14 Apr
Møte
Kl. 08:30
Bibelgruppe har ansvaret

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Skolens dag i Langgata kirke søndag 2. april

Elevene ved Bjerkely skole har tradisjon for å medvirke ved gudstjenester i Bjerkely kirke, tidligere Døvik kirke og i Langgata kirke. Denne søndagen skal elevene i 5., 6. og 7. klasse bidra ved gudstjenesten i Horten. [ Les mer ]

Vinterens søndager i Langgata kirke

Her følger oversikt over søndagssamlingene i Langgata kirke utover vinteren. Innholdet blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Bibel og kveldsmat i Langgata kirke våren 2017

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Påskens budskap formidlet i kunsten

- Ryenberget menighet Bilder forteller på en annen måte enn ord. Torsdag 6. april kl. 19 'risikerer' du å få dypere innsikt i noen bibelske sannheter - ved hjelp av bilder. [ Les mer ]

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]