Dagens bibelord 23.09.2019

1 Joh 2,3-10

3På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud. 4Den som sier: «Jeg kjenner ham», men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. 5Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham. 6Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde. 7Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud som dere har hatt fra begynnelsen av. Dette gamle budet er det ordet dere har hørt. 8Likevel er det et nytt bud jeg skriver om, et bud som er sant i ham og i dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede. 9Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket. 10Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

25 Sep
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale
29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Reidun Hvale
Diakon Reidun Hvale fra Telemark kommer. Tema er Lina Sandell
Offer til lokalt menighetsarbeid
01 Okt
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
se egen omtale

06 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
07 Okt
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale
10 Okt
Bibel og Kveldsmat
Kl. 19:00
se egen omtale

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Høst 2019 i Langgata kirke

Her finner du oversikt over høstens gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke. I tillegg er det en kort oversikt over hverdagsaktivitene, som du finner nærmere beskrevet under 'Meny - Hva skjer?' Informasjonen her blir kontinuerlig oppdatert utover høsten. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Sommer 2019 i Langgata kirke

Sommeren er her, og de fleste søndagene vil det være møte eller gudstjeneste i kirken. [ Les mer ]

Påsketid og forsommer 2019

Her er oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for våren. Listen blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]