Dagens bibelord 24.05.2017

Ef 1,15-23

15Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. 16For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

25 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Bjørn Lauritsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
04 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til Prestenes lønn
05 Jun
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Fellesmøte med alle menighetene i Horten
Sted:kommer senere

11 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jens Bjørnsgård
18 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Terje Simonsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
25 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
St.Hans stevne på Gjennestad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

17. mai 2017 med Bjerkely skole i Horten

På grunnlovsdagen har Bjerkely skole i en årrekke vært med i gudstjenesten og deretter gått i Hortens barnetog til Lystlunden. Så også i år. [ Les mer ]

Påsketid og forsommer

Den lyse tiden ligger foran oss. Her finner du oversikt over møter og gudstjenester i Langgata kirke fram mot sommeren. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Skolens dag i Langgata kirke søndag 2. april

Elevene ved Bjerkely skole har tradisjon for å medvirke ved gudstjenester i Bjerkely kirke, tidligere Døvik kirke og i Langgata kirke. Denne søndagen var elevene i 5., 6. og 7. klasse med til Horten for å bidra ved gudstjenesten der. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Gangetabellen - en del av vår lutherske bekjennelse?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn   Vår lutherske kirkes bekjennelse kjenner ganske mange av oss. I hvert fall hvilke deler den inneholder, om enn ikke hva som står skrevet i alle disse skriftene. Vi snakker om Den apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelse fra oldkirken, de kommer først. [ Les mer ]

Høgsvekapellet innvies lørdag 8. juli!

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn De siste tre årene har et kapell sakte reist seg i skogkanten utenfor tunet i Høgsveen. Torgeir Thorsnes har tegnet og tilpasset etter modell av Sandbu kapell i Vågå. [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommerfest

- Ryenberget menighet Søndag 18. juni feirer vi familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Som om ikke det var godt nok, inviterer vi også til menighetens sommerfest etter gudstjenesten. [ Les mer ]

Strålende menighetsdag for Moe og Ryenberget

- Moe menighet Gudstjenesten 21. mai ble flyttet utendørs til idylliske Sand i strandkanten ved den gamle kommunegrensa mellom Stokke og Sandefjord. Der feiret vi gudstjeneste og nøt ettermiddagen sammen med Ryenberget menighet fra Oslo. [ Les mer ]

Konfirmasjon i Granly kirke 2017

- Granly menighet, Tønsberg Søndag 14. mai ble en stor festdag i Granly kirke. I overkant av fem hundre mennesker hadde møtt fram for å være med på konfirmasjonsgudstjenesten med 21 konfirmanter. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]