Dagens bibelord 28.06.2017

5 Mos 8,11-17

11Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. 12Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, 13når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, 14vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. 15Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra harde fjellet. 16Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg og så gjøre vel mot deg til slutt. 17Du kan si i ditt hjerte: «Det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen.»

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

Ingen forestående hendelser registrert

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

2. pinsedag i Lystlunden

Felleskirkelig gudstjeneste i Lystlunden i regi av Den norske kirke, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Metodistkirken, Misjonsmenigheten og Arken. [ Les mer ]

Pinsedag 2017 i Langgata kirke

Pinsedag ble feiret i Langgata kirke med dåp. [ Les mer ]

Påsketid og forsommer

Den lyse tiden ligger foran oss. Her finner du oversikt over møter og gudstjenester i Langgata kirke fram mot sommeren. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Lydopptak fra St. Hansstevnet på Gjennestad

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Alle taler på DELKs St. Hansstevne både lørdag og søndag er tatt opp og lagt ut som Podcast-filer. Bruk linken nedenfor for å se en oversikt over opptakene. [ Les mer ]

Generalforsamling med bredde og profil

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs generalforsamling (GF) gikk av stabelen på Gjennestad vgs. St. Hanshelgen med omlag 80 delegater. Det var første gang GF ble kombinert med St. Hansstevnet. [ Les mer ]

Hva skal de snakke om på GF?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lurer du på hva de omkring hundre delegatene og andre medvirkende skal diskutere og gjøre vedtak om på DELKs generalforsamling 23.-24. juni? Da kan du ta en titt på GFs saksdokumenter som er lagt ut så alle kan studere dem. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Granly menighet har kjøpt en viktig naboeiendom

- Granly menighet, Tønsberg 21. juni ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av Klippeveien 6 på Eik, en naboeiendom som ligger tett inntil Granly skole og skolegården. [ Les mer ]

Velkommen til feiring av reformasjonen!

- Østfold menighet I år er det 500 år siden Martin Luther skrev de 95 tesene mot misbruket av avlaten, og ved det utløste omveltningene som skulle bli kjent som reformasjonen. Dette er en av de viktigste hendelsene i vår historie. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]