Dagens bibelord 18.09.2018

Apg 15,13-21

13Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa: «Brødre, hør på meg! 14Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. 15Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet: 16 Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny, 17 for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette 18 kjent fra evighet av. 19Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud. 20Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod. 21For Moses har fra uminnelige tider hatt noen som forkynner ham i alle byer, og han blir opplest i synagogene hver sabbat.»

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

26 Sep
Vennetreff
Kl. 11:30
26 Sep
Tidebønn og bibellesning
Kl. 19:00
30 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Knut Grytnes
Offer til lokalt menighetsarbeid

01 Okt
Misjonskveld
Kl. 19:00
04 Okt
Bibel og kveldsmat
Kl. 19:00
Se egen omtale
07 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Asbjørn Bårnes
Offer til lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Høst i Langata kirke 2018

Gudstjenester, møter, vennetreff, misjon, bibel og kveldsmat - det er mye som skjer i Langgata kirke i høst. Sosialt og viktig for den enkelte som kommer til kirken vår, og alt til Guds ære. [ Les mer ]

Sommer 2018

Sommerens søndagssamlinger i Langgata kirke og menighet er planlagt, og detaljer finner du her. Her ligger også noen bilder fra St. Hansstevnet på Gjennestad. [ Les mer ]

Pinse 2018

Pinsedag er det høytidsgudstjeneste i Langgata kirke. Og også i år markeres 2. pinsedag utendørs i Horten kommune. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter. [ Les mer ]

En meget brukervennlig bibel på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Tidligere denne sommeren ble Norsk Bibels bibeltekst gjort tilgjengelig på web via nettsiden les.norsk-bibel.no. Løsningen er tilgjengelig på alle plattformer, er lett å bruke og har svært gode og anvendelige søkefunksjoner. Det er foross.no, som på oppdrag fra Norsk Bibel, har utviklet løsningen. [ Les mer ]

"En Gud som gir seg selv" - Lutherske fordypningsdager i Bergen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Årets tema for Lutherske fordypningsdager (LF) - i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen -var «En Gud som gir seg selv». Arrangementet gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 23.- 26. august. Ca. 100 deltagere fra flere land fikk del i foredrag og samtaler. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Høstens misjonsdugnad

- Ryenberget menighet Bli med på høstens vakreste dugnad! Målet med vår årlige julemesse, eller misjnsmesse som vi også kaller den, er å samle inn penger til det viktige misjonsarbeidet i DELK. I tillegg er det selvsagt en svært hyggelig og innholdsrik dag for store og små. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]