Dagens bibelord 23.03.2018

Joh 11,39-44

39Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.» 40Jesus sier til henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» 41Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. 42Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» 43Da han hadde sagt dette, ropte han høyt: «Lasarus, kom ut!» 44Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem: «Løs ham og la ham gå!»

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

25 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Boe Johannes Hermansen
Fellesgudstjeneste i Østfold. Sted: Hauges Minde, Råde
29 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Erling Rantrud
30 Mar
Langfredagsmøte
Kl. 08:30
Bibelgruppe har opplegget. Tekstlesning, musikk og sang.

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til Prestetjeneste
08 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Sangmøte
Offer til Kirkens Nødhjelp
09 Apr
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Arrangementer og aktiviteter i kirken i vinter

Det foregår ting i kirken også på hverdager. Her er noe av det som skjer vinteren/vår 2018. [ Les mer ]

Sang og musikk i Langgata kirke 14. februar

Onsdag 14. februar var det innbudt til et trivelig sang- og musikkarrangement i Langgata kirke. Vi hadde besøk av Ramnes og Våle Orkesterforening samt sanggruppen StayUpKoret fra Undrumsdal. [ Les mer ]

Vintersøndagene i Langgata kirke 2018

Her følger oversikt over søndagssamlingene i Langgata kirke utover vinteren. Innholdet blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskerefleksjon – Det helt ubegripelige!

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Jesu venner visste det like godt som vi: Døde mennesker er døde og forblir døde. Jesus forberedte dem på at han skulle stå opp fra graven, men det prellet av. Derfor var det bare én ting som kunne overbevise dem: personlige, virkelige møter. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

Min bibelhelt IV – Elia

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi er kommet til fjerde del i spalten «Min Bibelhelt», og denne gangen utfordres leserne til å bli bedre kjent med Elia. Jeg prøver å finne ut noe om karaktertrekkene til ulike personer i Bibelen for å se hva jeg kan lære av dem. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Overflater begynner å bli ferdig

- Moe menighet En kikk på byggeplassen viser at både tak, vegger - og nå også gulv - begynner å se ut som de skal. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]