Dagens bibelord 22.08.2017

Rom 3,21-27

21Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. 27Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

27 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Offer til Lokalt menighetsarbeid
03 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Rolf Ekenes
Offer til Ungdomsarbeid
04 Sep
Misjonskveld
Kl. 19:00

10 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Sangmøte
Offer til Lokalt menighetsarbeid
17 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Østfold menigheten kommer på besøk
Offer til Misjon
18 Sep
Misjonskveld
Kl. 19:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Haugedag i Fredrikstad

Søndag 20. august inviterte DELK Østfold til gudstjeneste og andre arrangementer med fokus på Hans Nielsen Hauge og arven etter ham. [ Les mer ]

Sommerens søndager 2017 i Langgata kirke

Sommeren startet fint med Gjennestadstevnet 24. og 25. juni. [ Les mer ]

2. pinsedag i Lystlunden

Felleskirkelig gudstjeneste i Lystlunden i regi av Den norske kirke, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Metodistkirken, Misjonsmenigheten og Arken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hvordan åpne bibelen for muslimer?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Gå ikke glipp av årets misjonsseminar! Hvert år arrangerer misjonskomiteen i DELK et misjonsseminar. Formål: inspirasjon, ny kunnskap og kjennskap, fellesskap om menighetens hjertesak. [ Les mer ]

Brå avslutning av tjenesten i Japan

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Familien Ingeborg Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes reiste ut som misjonærer til Japan i 2014 gjennom NMS (Det norske misjonsselskap). Sendekirken var DELK og de bli innviet som misjonærer i Granly kirke i Tønsberg. DELK har finansiert ca. 50 % av utgiftene i forbindelse med deres tjeneste i Japan. [ Les mer ]

Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord - hele 194.000 kroner. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Tur til Ekeberg søndag 27. august

- Ryenberget menighet Søndagsskolen inviterer ALLE til tur etter søndagsmøtet. Oppmøte utenfor kirken ca. kl 12.30. Vi prøver å få plass til alle i biler; ellers er det en 20 min spasertur til Ekeberg. Vi møtes ved bondegården på baksiden av Ekeberghallen. Aktiviteter og picnic. Ta med mat og drikke og ev noe å sitte på. Værforbehold. Spørsmål kan diakon Elisabeth svare på. Tlf 95474800. [ Les mer ]

Kjell Magne Baksaas ny eldste

- Granly menighet, Tønsberg Eldstevalget i Granly menighet ble avsluttet søndag 13. august. Valgdeltakelsen var på 52 %. Kjell Magne Baksaas fikk 89 % av stemmene. Tre andre fikk fra en til tre stemmer. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]