Dagens bibelord 22.10.2017

Joh 11,1-5

1En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Marta bodde. 2Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lasarus, som lå syk, var hennes bror. 3Søstrene sendte bud til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er syk.» 4Da Jesus fikk høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli herliggjort.» 5Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lasarus.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

22 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Jon Magne Sønstabø
Offer til Nødhjelp
29 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bibelgruppe har dette møte
Offer til Lokalt menighetsarbeid
05 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Jon Krokeborg
Offer til Blå Kors Horten

06 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00
07 Nov
Bibel og Kveldsmat
Kl. 19:00
Se egen info om Bibel Og Kveldsmat
12 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til Prestenes lønn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bibel og kveldsmat høsten 2017

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret. [ Les mer ]

Høsten 2017 i Langgata kirke

Sommeren slutter og høsten tar over. Her finner du oversikt over søndagenes samlinger i kirken. Listen vil bli oppdatert framover. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Haugedag i Fredrikstad

Søndag 20. august inviterte DELK Østfold til gudstjeneste og andre arrangementer med fokus på Hans Nielsen Hauge og arven etter ham. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nåden alene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]