Pinse 2018

Pinsedag er det høytidsgudstjeneste i Langgata kirke. Og også i år markeres 2. pinsedag utendørs i Horten kommune.

Søndag 20. mai kl 11.00 – pinsedag: Gudstjeneste med nattverd v/prest i Telemark menighet, Jens Bjørnsgård.

Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menigheten er med i bønner og dagens flotte salmer. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens prestetjeneste.

Mandag 21. mai kl. 11.00 – 2. pinsedag – er det felleskirkelig gudstjeneste med nattverd i Borreparken. Disse menighetene deltar: Arken, DELK Horten, Betel, Inspire kirken, Metodistkirken, Misjonskirken og Den norske kirke. Prekenen er ved prest Hilde Sanden-Bjønnes fra Metodistkirken. Sang ved Take Off TenSing og økumenisk forsangergruppe. Kantor Eli Rudland Næss er musikalsk ansvarlig. Kollekt til Stella kvinnesenter i Tønsberg.

Etter gudstjenesten er det fritt fram for medbragt kirkekaffe, og folk oppfordres til å ta med bord og stoler. Ved regn blir gudstjenesten i Borre kirke.