Tidebønn og bibellesning

Tidebønn og bibellesning er et tiltak som ble startet opp 3. juledag 2017.

Deretter har det blitt utviklet videre i Langgata kirke. Det benyttes tradisjonell tidebønn, og det leses fra en bok i bibelen. Sang og musikk er vanligvis utelatt ved disse anledningene.
Ansvarlige: Knut Grytnes og Grete Ludvigsen.

Høsten 2019 er det lagt opp til samlinger på følgende tirsdager kl. 19.00:
– 17. september
– 1. oktober
– 22. oktober
– 19. november