Kalender[ Se hele ]

31 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
01 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00
07 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Georg S.
Offer til DELK`S misjon

09 Nov
Bibeltime
Kl. 19:00
14 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ulf Asp
Offer til prestetjenesten
15 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Trosspråk

Felleskirkelig forum i Horten inviterer til kurs over tre kvelder om trosspråk. [ Les mer ]

Høsten 2021 i Horten

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Andre arrangementer blir også oppdatert her. [ Les mer ]

Bibelkvelder i Langgata kirke høsten 2021

Det blir bibeltimer i Langgata kirke også denne høsten, og Ulf Asp stiller opp, slik han har gjort i en årrekke nå. Først gang er tirsdag 7. september. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Høringssvar om konverteringsterapi

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det kongelige kulturdepartement sendte 2. juli 2021 ut et høringsnotat med et lovforslag om regulering av konverteringsterapi. Høringen var åpen for alle som ønsket å gi innspill og sende høringssvar innen fristen 15. oktober 2021. [ Les mer ]

Generalforsamlingen 2021

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs generalforsamling 2021 ble arrangert i Skauen kirke, lørdag 25. september. Det nye kirkebygget var et ypperlig arrangørsted, med god plass i kirkesal, foaje/minglerom og spisesal. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Seminar og bibelhelg

- Østfold menighet Lørdag 30. og søndag 31. oktober 2021. Tema: For en tid som denne. (Ester 4,14) - kristen i en tid som krever. Velkommen! [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]