Dagens bibelord 24.09.2020

Ordsp 9,1-5

1Visdommen har bygd seg husog hugget til sine sju søyler. 2Hun har slaktet fe og blandet vin,og hun har dekket bordet. 3Hun har sendt tjenestejentene ut,hun roper oppe fra høydene i byen: 4«Du uerfarne, vend deg hit!»Hun sier til den som er uten forstand: 5«Kom og spis av maten minog drikk av vinen jeg har blandet.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

01 Okt
Bibeltime med Ulf Asp
Kl. 19:00
Det blir bibelundervisning, sang og musikk
04 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
18 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Harald Kaasa Hammer

25 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Jan Bygstad
Offer til ungdomsarbeid
29 Okt
Bibeltime med Ulf Asp
Kl. 19:00
Det blir bibelundervisning, sang og musikk
01 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Hauge-arrangement i Østfold.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Høst i Langgata kirke

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Men andre arrangementer blir også oppdatert her. [ Les mer ]

Bibeltimer i Langgata kirke

Også denne høsten blir det bibeltimer i Langgata kirke med Ulf Asp. Først gang er torsdag 3. september. [ Les mer ]

Sommer i Horten menighet

Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Møt praksisstudent Johanne

- Ryenberget menighet Dette skoleåret har vi vært så heldige å få en praksisstudent fra NLA Høgskolen i Oslo. Hun heter Johanne Angela Askjer, og navnet røper en tilknytning til DELK. Velkommen til oss! Her kan du lese hva hun skriver om seg selv: [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]