Dagens bibelord 06.12.2020

Lukas 21,27–36

27Då skal dei sjå Menneskesonen koma i skya med stor makt og herlegdom. 28Men når dette tek til å henda, skal de retta dykk opp og lyfta hovudet! For då skal de snart setjast fri.» 29Så fortalde han dei ei likning:«Sjå på fikentreet og alle andre tre! 30Når lauvet sprett, då veit de av dykk sjølve at sommaren er nær. 31Like eins veit de at Guds rike er nær når de ser at dette hender. 32Sanneleg, eg seier dykk: Denne slekta skal ikkje forgå før alt dette hender. 33Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 34Ta dykk i vare og lat ikkje hjartet dykkar bli sløva av rangel og drikk og sorgene i dagleglivet, så den dagen kjem like uventa på dykk 35som ei snare. For den dagen skal koma over alle som bur på jorda. 36Vak kvar tid og stund og be om styrke til å koma velberga frå alt det som skal henda, og bli ståande framfor Menneskesonen.»

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

13 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i adventstiden
Prest: Fred Arve Fahre
Offer til misjonen
20 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i adventstiden
Offer til misjonen
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Juledag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten

27 Des
Søndagsmøte
Kl. 17:00
AVLYST !

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Advent og jul i Horten menighet

Advent og jul er en tid vi alltid gleder oss til. Også i år ser vi fram til gode samlinger i Langgata kirke. [ Les mer ]

Avlyst julesalgsmesse i Horten

Informasjon om misjonsarbeidet i Horten menighet fram mot jul. [ Les mer ]

Høst i Langgata kirke

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Men andre arrangementer blir også oppdatert her. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]