Dagens bibelord 08.05.2021

Jeremia 33,1–6

1Herrens ord kom til Jeremia for annen gang, mens han ennå satt fengslet i vaktgården: 2Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn: 3Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. 4For så sier Herren, Israels Gud, om husene i denne byen og om husene til Juda-kongen, de som ble revet ned og brukt til forsvar mot voller og sverd 5da innbyggerne kom i strid med kaldeerne og husene deres ble fylt med lik, den gang jeg slo dem ned i vrede og harme:Jeg har vendt ansiktet bort fra denne byen på grunn av all deres ondskap. 6Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

09 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Etter gudstjenesten er det et ekstraordinært menighetsmøte for medlemmer.
Sak: delegatvalg til generalforsamling 2021
Offer til misjonen
13 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Dette blir felles for alle Delk-menighetene. Mer info kommer seinere.
16 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bibelgruppe har opplegget for dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid

23 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Pinsedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
24 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2. pinsedag
Felles for kirkene i Horten, Sted kommer senere
26 Mai
Menighetsmøte 2021
Kl. 19:00
Iår må vi ha årsmøte i kirken p.g.a. smittevernreglene.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Langgata kirke våren 2021

Her er opplysninger om gudstjenester og møter denne våren og forsommeren, samt litt om hvordan vi kan samles. [ Les mer ]

Påsken 2021 på nett

I disse tider med stengte kirker kan vi likevel ta del i gudstjenester og møter i menighetene våre via internett. [ Les mer ]

Påskehilsen til Horten menighet

fra menighetsstyret, med informasjon om nettsendte møter og gudstjenester. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Digitalt skolestyrekurs

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Tirsdag 20. april var skolestyrene ved alle DELK-skolene «samlet» til digitalt kveldskurs i regi av Kristne Friskolers Forbund (KFF). 35 skolestyremedlemmer, varamedlemmer og flere fra skolenes administrasjoner deltok på kurset. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]