Dagens bibelord 21.07.2019

Mark 3,13-19

13Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. 14Han pekte ut tolv, *som han også kalte apostler,• for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne 15og ha makt til å drive ut de onde åndene. 16*Han utpekte de tolv:• Det var Simon, som han ga navnet Peter, 17Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes – disse to kalte han Boanerges, som betyr tordensønner – 18og Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, Taddeus, Simon Kananeos 19og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

28 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Morten Askjer
Offer til misjon
04 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Morten Askjer
Vi oppfordres til å reise til gudstjenesten som er i Nore i Buskerud
11 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Offer til lokalt menighetsarbeid

18 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Felles med Østfold menighet som kommer på besøk
Offer til prestetjenesten
01 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Kirkens Nødhjelp
08 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Offer til Blå Kors Horten

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sommer 2019 i Langgata kirke

Sommeren er her, og de fleste søndagene vil det være møte eller gudstjeneste i kirken. [ Les mer ]

Påsketid og forsommer 2019

Her er oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for våren. Listen blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Søndagsmøte 31. mars med fokus på Luthers lille katekisme

Pensjonert sokneprest Harald Kaasa Hammer kommer til Langgata kirke denne søndags formiddagen med et foredrag om Luthers Lille katekisme og eksempler på praktisk bruk av den i hverdagen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]