Dagens bibelord 21.11.2019

Matt 25,1-13

1Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. 5Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. 6Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ 7Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. 8Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ 9‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’ 10Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. 11Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ 12Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’ 13Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

23 Nov
JULESALGSMESSE
Kl. 11:00
STED: Bjerkely Menighetsenter i Undrumsdal
24 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Knut Grytnes
Offer til Kirkens SOS
27 Nov
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale

01 Des
Adventsang
Kl. 17:00
1. søndag i adventstiden
05 Des
Bibel og kveldsmat
Kl. 19:00
se egen omtale
08 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Preken ved Olaf Engestøl

Søndag 20. oktober gjestet Olaf Engestøl Langgata kirke og Horten menighet. [ Les mer ]

Høst 2019 i Langgata kirke

Her finner du oversikt over høstens gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke. I tillegg er det en kort oversikt over hverdagsaktivitene, som du finner nærmere beskrevet under 'Meny - Hva skjer?' Informasjonen her blir kontinuerlig oppdatert utover høsten. Se også kalenderen. [ Les mer ]

Sommer 2019 i Langgata kirke

Sommeren er her, og de fleste søndagene vil det være møte eller gudstjeneste i kirken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Fakkeltog for forfulgte kristne

- Østfold menighet For første gang ble det i Råde arrangert fakkeltog for forfulgte kristne. Det var DELK-Østfold som hadde tatt initiativ til dette felleskirkelige arrangementet 17. november, som startet på Sion og endte opp på Furuly menighetssenter. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]