Dagens bibelord 03.04.2020

Joh 6,24-36

24Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. 25De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» 26Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.» 28Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» 29Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30«Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 31«Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» 32Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. 36Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

05 Apr
Gudstjeneste på NETT
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Erling Rantrud
Sending for Moe og Horten menighet fra Moe kirke, Sandefjord.
Lokal gave i Horten med VIPPS 17208
Offer til lokalt menighetsarbeid
[ Les mer ]
06 Apr
AVLYST: Misjonskveld
Kl. 19:00
09 Apr
Nett-gudstjeneste fra Moe kirke
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Bertil Andersson
Felles gudstjeneste for hele DELK

12 Apr
Gudstjeneste på NETT
Kl. 11:00
1 Påskedag
Prest: Erling Rantrud
Sending for Moe og Horten menighet fra Moe kirke, Sandefjord.
Lokal gave i Horten med VIPPS 17208
Offer til prestetjenesten
[ Les mer ]
19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Asbjørn Bårnes
Offer til Blå Kors Horten
26 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Arild Minnesjord
Offer til ungdomsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Våren 2020 i Langgata kirke

Denne våren med påsketiden vil for oss være preget av smitteverntiltakene i landet og i menighetene våre. Siden menigheten i Horten ikke kan samles i kirken med det første, vil vi foreløpig her orientere om aktuelle nettsider med møter og gudstjenester som legges ut fra andre menigheter i DELK. [ Les mer ]

Kjære venner!

Brev til medlemmer og kirkegjengere i Langgata. [ Les mer ]

Vinter 2020 i Langgata

Her er en oversikt over hva som skjer på søndager i Langgata kirke i vinter. Du vil også finne datoer på hverdagsaktivitetene her. Se ellers kalenderen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]