Dagens bibelord 28.01.2021

Jesaja 55,8–13

8For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. 10For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. 12For med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere, alle trær på marken klapper i hendene. 13I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser, i stedet for nesler skal det vokse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri slettes ut.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

31 Jan
Digitalt søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Sending fra Moe kirke, Sandefjord, med Heidi og Torkjell Halvorsen fra Bjerkely.
[ Les mer ]
07 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi forklarelsesdag
Tidebønn med bibellesning, sang og musikk
Offer til lokalt menighetsarbeid
14 Feb
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten

21 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Besøkstaler
Offer til misjonen
07 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Offer til Blå Kors Horten
14 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Besøkstaler
Offer til lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Langgata kirke vinteren 2021

Her finner du oversikt over søndagenes møter og gudstjenester i kirken vår. [ Les mer ]

Julehilsen til Horten menighet

fra menighetsstyret. [ Les mer ]

Advent og jul i Horten menighet

Advent og jul er en tid vi alltid gleder oss til. Også i år ser vi fram til gode samlinger i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]