Kalender[ Se hele ]

05 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i adventstiden
Prest: Rolf Ekenes
Offer til DELKs misjonsprosjekter
12 Des
Søndagsmøte
Kl. 18:00
Hans N. Hauge møte
David Gjerp: Hauge-monolog: Kallet – kampen – kraften/Rolf Ekenes: Skråblikk på Hauge-Lars Inge Magerøy: Gåten Hans Nielsen Hauge
Offer til DELKs misjonsprosjekter
19 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i adventstiden
Prest: Erling Rantrud
Offer til ungdomsarbeid

25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Juledag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hauge-aften i Langgata kirke

Vi feirer 250-års jubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. Han har betydd mye for kristenliv og kristendomsforståelsen i Norge og for mange områder av norsk samfunnsliv. Søndag 12. desember kl 18.00 får vi besøk av Rolf Ekenes, David Gjerp og Lars Inge Magerøy, som vil belyse noen av disse sidene ved Hauges liv og virke. [ Les mer ]

Advent og jul i Langgata kirke

Advent og jul er en tid vi gleder oss til. Også i år ser vi fram til gode samlinger i Langgata kirke. [ Les mer ]

Høsten 2021 i Horten

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Andre arrangementer blir også oppdatert her. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Skoleansatte på personalseminar i Drammen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 8.-9. november var rundt 170 ansatte ved DELKs skoler samlet til personalseminar i Drammen. Hovedtemaet for seminaret var demokrati og medborgerskap – som er et av tre tverrfaglige temaer i overordnet del av læreplanen. Inspirerte og motiverte reiste vi tilbake etter to innholdsrike dager. [ Les mer ]

Det siste rådsmøtet og ny organisering i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 12.-13. november ble DELKs siste rådsmøte arrangert på Strand leirsted i Sandefjord. Fredag kveld fikk vi et sterkt møte med Karen Graaten og hennes reise fra identitet som kristen i lesbisk forhold til frihet med identitet i Kristus. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]