Dagens bibelord 23.10.2020

1 Mos 2,18-25

18Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 20Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag. 21Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. 22Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. 23Da sa mannen:«Nå er det bein av mine beinog kjøtt av mitt kjøtt.Hun skal kalles kvinne,for av mannen er hun tatt.» 24Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 25Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

25 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Jan Bygstad
Offer til ungdomsarbeid
29 Okt
Bibeltime med Ulf Asp
Kl. 19:00
Det blir bibelundervisning, sang og musikk
01 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Hauge-arrangement i Østfold.

02 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale
15 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til misjonen
22 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Offer til lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Høst i Langgata kirke

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Men andre arrangementer blir også oppdatert her. [ Les mer ]

Bibeltimer i Langgata kirke

Også denne høsten blir det bibeltimer i Langgata kirke med Ulf Asp. Først gang er torsdag 3. september. [ Les mer ]

Sommer i Horten menighet

Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]