Dagens bibelord 27.07.2021

Apostelgjerningene 20,17–24

17Fra Miletos sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. 18Da de var kommet, talte han til dem:«Dere vet hvordan jeg har gått fram hos dere hele tiden, fra den første dagen jeg satte foten i Asia. 19Jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer i alle de prøvelsene jødene har ført over meg med sine onde planer. 20Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gagne dere, men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og i hjemmene. 21Jeg har vitnet for både jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus. 22Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke, 23men Den hellige ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. 24Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

01 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Arild Minnesjord
Offer til misjonen
08 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Offer til lokalt menighetsarbeid
15 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til lokalt menighetsarbeid

22 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
05 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ulf Asp
Offer til Bondal fjellstue
12 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Karsten Grytnes
Offer til DELKs skoledrift

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sommer i Horten

Her har vi listet opp det som skjer i Langgata kirke sommeren 2021, t.o.m. august. [ Les mer ]

Langgata kirke vår og forsommer 2021

Her er opplysninger om gudstjenester og møter denne våren og forsommeren, samt litt om hvordan vi kan samles. [ Les mer ]

Påsken 2021 på nett

I disse tider med stengte kirker kan vi likevel ta del i gudstjenester og møter i menighetene våre via internett. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]