301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.bibel.no Port 80

Kalender[ Se hele ]

03 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Rolf Ekenes
Offer til lokalt menighetsarbeid
04 Okt
Misjonskveld
Kl. 19:00
10 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Bertil Andersson
Offer til Kirkens Nødhjelp

12 Okt
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Ulf Asp
17 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Olaf Alsaker
Offer til Misjon uten grenser
18 Okt
Misjonskveld
Kl. 19:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Høsten 2021 i Horten

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Andre arrangementer blir også oppdatert her. [ Les mer ]

Bibelkvelder i Langgata kirke høsten 2021

Det blir bibeltimer i Langgata kirke også denne høsten, og Ulf Asp stiller opp, slik han har gjort i en årrekke nå. Først gang er tirsdag 7. september. [ Les mer ]

Sommer i Horten

Her har vi listet opp det som skjer i Langgata kirke sommeren 2021, t.o.m. august. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Generalforsamlingen 2021

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs generalforsamling 2021 ble arrangert i Skauen kirke, lørdag 25. september. Det nye kirkebygget var et ypperlig arrangørsted, med god plass i kirkesal, foaje/minglerom og spisesal. [ Les mer ]

Ny utgave av Underveis

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Underveis er på vei i posten. Her kan du lese den digitale utgaven der vi blant annet får lese om innvielse av Skauen kirke, bærekraftig utvikling i bibele, ungdomsleir på Kvitsund og portrett med Karete Elisabet Samuelsen fra Nord-Troms. [ Les mer ]

DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Først seminar i Granly kirke

- Bjerkely menighet Torsdag 30. september kl 18.30 holder Den Norske Israelsmisjon ved generalsekretær Vegard Soltveit møte i Granly kirke. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen. Det er ønsket med påmelding. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]