Dagens bibelord 17.04.2021

Salmene 23,1–6

1En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 2Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. 3Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 5Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. 6Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

18 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Nettgudstjeneste fra Ryenberget kirke
Prest: Erling Rantrud
Offer i Horten kan gis på Vipps 17208:
Offer til lokalt menighetsarbeid
[ Les mer ]
18 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Nettmøte fra Moe kirke
Tale v/Fredrik Minnesjord
Kollekt i Horten kan gis på Vipps 17208:
Offer til lokalt menighetsarbeid
25 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Boe Johannes Hermansen
Mer info om deltagelse kommer.
Offer kan gis på Vipps 17208:
Offer til lokalt menighetsarbeid

09 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til misjonen
13 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi Himmelfartsdag
Dette blir Felles for alle Delk-menighetene-Mer info kommer seinere.
16 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bibelgruppe har opplegget for dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Langgata kirke våren 2021

Her er opplysninger om gudstjenester og møter denne våren og forsommeren, samt litt om hvordan vi kan samles. [ Les mer ]

Påsken 2021 på nett

I disse tider med stengte kirker kan vi likevel ta del i gudstjenester og møter i menighetene våre via internett. [ Les mer ]

Påskehilsen til Horten menighet

fra menighetsstyret, med informasjon om nettsendte møter og gudstjenester. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Barneleirene på Bondal flyttes til august

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å arrangere barneleirer på Bondal fjellstue denne sommeren. Barneleirene er derfor flyttet fra juni til første uken i august. (Barneleirene, som vanligvis avholdes første uken av sommerferien, er altså for 2021 flyttet til nest siste uke av sommerferien) [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Program for 2. kvartal

- Granly menighet, Tønsberg Det skjer stadig endringer i hva som er mulig å gjennomføre av samlinger i kirken, men vi legger nå ut programmet for april-juni slik det er planlagt. [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]