Dagens bibelord 27.01.2020

Sal 25,1-6

1Av David.א Herre, jeg løfter min sjel til deg. 2ב Min Gud, til deg setter jeg min lit.La meg ikke bli til skamme,la ikke fienden fryde seg over meg! 3ג For ingen som setter sitt håp til deg, skal bli til skamme,til skamme blir de troløse, med sine tomme hender. 4ד Herre, la meg kjenne dine veier.Lær meg dine stier! 5ה La meg få vandre i din sannhet,lær meg, for du er Gud, min frelser!Til deg setter jeg alltid mitt håp. 6ז Herre, tenk på din barmhjertighet og kjærlighet,som er fra evig tid.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

29 Jan
Vennetreff
Kl. 11:30
Se egen omtale
02 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Ulf Asp
Offer til Kirkens Nødhjelp
03 Feb
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale

04 Feb
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
Se egen omtale
09 Feb

Kl. 18:00
Felleskirkelig samling i Langgata kirke i forbindelse med \"BIBELDAGEN\"
12 Feb
Vennetreff
Kl. 11:30
Se egen omtale

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bibeldagen 2020

Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke. [ Les mer ]

Vinter 2020 i Langgata

Her er en oversikt over hva som skjer på søndager i Langgata kirke i vinter. Du vil også finne datoer på hverdagsaktivitetene her. Se ellers kalenderen. [ Les mer ]

Advent og jul i Langgata

Det nye kirkeåret starter også i år med Adventsang. Så følger de tradisjonelle møtene og gudstjenestene for advent- og juletiden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]