Dagens bibelord 05.06.2020

Sal 104,13-30

13Han vanner fjellene fra sin høye sal.Jorden mettes med frukten av din gjerning. 14Du lar gresset spire fram for feetog vekster til nytte for mennesket.Du lar brødet komme fra jorden, 15vinen gir mennesket glede.Du lar ansiktet skinne av olje,brødet gir mennesket styrke. 16Herrens trær får slukke tørsten,sedrene på Libanon, som han har plantet. 17Der bygger fuglene rede,i sypressen har storken sitt hus. 18De høye fjellene har steinbukken fått,klippene gir grevlingen ly. 19Han skapte månen til å vise tidene,og solen, som vet når den skal gå ned. 20Du sender mørke, og natten kommer.Da myldrer de fram, alle dyr i skogen. 21Unge løver brøler etter bytte,de krever sin føde fra Gud. 22Solen står opp, de vender tilbakeog legger seg i sine huler. 23Da går mennesket ut til sin gjerningog arbeider til kvelden kommer. 24Herre, hvor mange dine gjerninger er!Og alle har du gjort med visdom,jorden er full av det du bærer fram. 25Her er havet, stort og vidt,med en talløs vrimmel av dyr, både små og store. 26Der stevner skipene fram,der er Leviatan, som du har skapt til å leke med. 27Alle venter på deg,at du skal gi dem mat i rett tid. 28Du gir, og de sanker,du åpner hånden, og de blir mettet med det gode. 29Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel,du tar livsånden fra dem, de dørog blir til støv igjen. 30Du sender ut din Ånd, og de blir skapt,du gjør jorden ny.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

07 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Prest: Erling Rantrud
Klikk 'Les mer' vedr. smittevernregler, påmelding m.v.
Vipps 17208:
Offer til Kirkens Nødhjelp
[ Les mer ]
14 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Familien Halvorsen medvirker med musikk, sang og dikt. Klikk 'Les mer' vedr. smittevernregler, påmelding m.v.
Vipps 17208:
Offer til lokalt menighetsarbeid
[ Les mer ]
21 Jun
Gudstjeneste på NETT
Kl. 11:00
Sankthansstevnet 2020 på Gjennestad er avlyst for fysiske møter. Gudstjeneste sendes på nett. Mer info:
[ Les mer ]

28 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Vi møtes i kirken. Digital tale ved Delks utsending i Nord-Afrika. Klikk 'Les mer' vedr. smittevernregler, påmelding m.v.
Vipps 17208:
Offer til lokalt menighetsarbeid
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Maibrev fra menighetsstyret

Brev 3 til medlemmer og kirkegjengere i Langgata. [ Les mer ]

Vår og forsommer 2020 i Horten

Vi vil her oppdatere menigheten i Horten med hva som skjer angående gudstjenester, møter og andre aktiviteter. Langgata kirke åpner for gudstjeneste med begrenset antall deltakere 24. mai. Smitteverntiltakene må videreføres. [ Les mer ]

Påskehilsen fra menighetsstyret

Brev 2 til medlemmer og kirkegjengere i Langgata. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag med påfølgende nattverd

- Granly menighet, Tønsberg Vi inviterer til høytidsgudstjeneste ved Peter Johansen kl. 11 for inntil 50 personer i kirken og ubegrenset antall på nett:) [ Les mer ]

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]