Dagens bibelord 05.03.2021

Apostelgjerningane 1,12–14

12Då vende dei tilbake til Jerusalem frå den høgda som heiter Oljeberget og ligg nær Jerusalem, berre ei sabbatsreise unna. 13Inne i byen gjekk dei opp på den salen der dei brukte å halda til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, son til Alfeus, Simon seloten og Judas, son til Jakob. 14Alle desse heldt trufast saman i bøn, i lag med nokre kvinner og Maria, mor til Jesus, og brørne hans.

Kilde: www.bibel.no

Kalender[ Se hele ]

07 Mar
AVLYST! Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Møtet er dessverre AVLYST! Du er likevel velkommen til å gi en gave via VIPPS 17208:
Offer til Blå Kors Horten
14 Mar
AVLYST! Søndagsmøte
Kl. 11:00
Møtet er dessverre AVLYST!
Offer til lokalt menighetsarbeid
21 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Prest: Bertil Andersson
Offer til misjonen

28 Mar
AVLYST!!
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Boe Johannes Hermansen
Felles gudstjeneste i Østfold ---vi kan IKKE reise over til Østfold
01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Erling Rantrud
02 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 08:30
Bibelgruppe har ansvaret for denne samlingen

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Langgata kirke vinteren 2021

Her finner du oversikt over søndagenes møter og gudstjenester i kirken vår. [ Les mer ]

Julehilsen til Horten menighet

fra menighetsstyret. [ Les mer ]

Advent og jul i Horten menighet

Advent og jul er en tid vi alltid gleder oss til. Også i år ser vi fram til gode samlinger i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Om Horten menighet

Erling Rantrud er prest i Horten

Her følger en artikkel fra DELKs kirkeblad Underveis 1-2016, skrevet av Torunn Fadum Døvik. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Horten menighet/Langgata kirke er en luthersk frikirke i Horten. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]