17. mai med Bjerkely skole i Horten

Bjerkely skole stilte tradisjonen tro til gudstjeneste i Langgata kirke og barnetoget gjennom Hortens gater på 17. mai 2016.

Gudstjenesten var ved prest i Nordre Vestfold menighet, Morten Askjer. Han kjenner Bjerkelys elever godt. Morten Askjer talte over Luk 17,11-19, om den takknemlige samaritan. Fedrelandssalmen og nasjonalsangen ble sunget, og organisten spilte festmusikk.
mai2_Morten  mai4_AnetteLinnea  mai3_Anette
Elevene Linnea og Anette fra 2. klasse hadde skrevet et dikt sammen, «Våren kommer», og dette fremførte Anette fra talerstolen.

Etter gudstjenesten gikk elevene samlet under skolens fane sammen med rektor Per Asp og skolens lærere. Bjerkely skole gikk som skole nummer to i Hortens barnetog gjennom byens gater til Lystlunden, der det var sang, musikk og taler for barna og for dagen.