Advent og jul i Langgata kirke

Advent og jul er en tid vi gleder oss til. Også i år ser vi fram til gode samlinger i Langgata kirke.

Søndag 28. november kl 17.00 – 1. søndag i adventstiden:

Adventsang. Vi er sammen om sang og tekster knyttet til advent og jul, etter mønster fra den engelske kirke (Lessons and Carols). Barn deltar med lys og lystenning, Jacob og Ranja Askjer er sangsolister, og Roald Bjaanes spiller orgel. Inger Elene og Hildegunn Brekke er tekstlesere sammen med Gunnar Borge og Torill Askjer, som også leder det hele. Vi synger kjente og kjære salmer, og kollekten går til Blå Kors, Horten.

Lørdag 4. desember kl 11-14: Misjonskafé.
Vi samles til prat og en kaffekopp. Det er salgsbord med julekaker og håndlagede ting. En stor, brodert duk selges til høystbydende over utgangsprisen. Pengene går til misjonsprosjekter som DELK støtter.

Søndag 5. desember kl 11.00 – 2. søndag i adventstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest og tidligere tilsynsmann i DELK, Rolf Ekenes. Knut Grytnes er klokker, Inger Annette Perskaas er tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Forsangerne støtter menighetssangen fra galleriet, og det er offer til DELKs misjonsprosjekter.

Søndag 12. desember kl 18.00: Hauge-aften. Vi får besøk av tidligere domprost i Tønsberg, David Gjerp; tidligere tilsynsmann i DELK, Rolf Ekenes; og tidligere sokneprest i Enebakk, Lars Inge Magerøy.
Dette året har 250-års jubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel blitt feiret. Han har betydd mye for kristenliv og kristendomsforståelsen i Norge og for mange områder av norsk samfunnsliv.
Rolf Ekenes, David Gjerp og Lars Inge Magerøy vil belyse noen av disse sidene ved hans liv og virke.

Søndag 19. desember kl 11.00 – 4. søndag i adventstiden: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs ungdomsarbeid.

Juledag, 25. desember kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved prest Erling Rantrud. Det blir nattverd og ofring til prestetjenesten. Knut Grytnes er klokker, Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken, og forsangerne støtter menighetssangen fra galleriet.