Advent og jul i Langgata kirke

Her er samlet oversikt over gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke i advent og juletiden.

1. søndag i advent – 27. november kl 11.00: Denne søndagen er vår menighet invitert til åpning og innvielsesgudstjeneste i Bjerkely kirke – Nordre Vestfold menighets nye kirke i Bjerkely menighetssenter. Kirken er naboeiendom til Døvik kirke.
Tilsynsmann Rolf Ekenes deltar ved innvielsen, og prekenen er ved menighetens prest, Morten Askjer. Det er offer til ny kirke og skole.

2. søndag i advent – 4. desember kl 17.00:
spillejenter_b
Adventsang. Søstrene Ida, Hedda og Jenny skal spille klarinett, saksofon og kornett. Ranja Askjer synger, og kantor i Horten, Åse Igland Berg er kveldens organist/pianist. Det blir fellessanger, Inger Elene Luhr er tekstleser, Gunnar Borge har andakten og Torill Askjer er møteleder. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

3. søndag i advent – 11. desember kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Morten Askjer fra Bjerkely menighet i Undrumsdal.
Inger Elene Luhr er klokker, Marit Thorjussen leser tekstene, og Frøydis Fevang er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til misjonen.

4. søndag i advent – 18. desember kl 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Tor og ofring til Bondal fjellstue.

Juledag – 25. desember kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved tilsynsmann Rolf Ekenes. Tor er klokker, Inger Anette leser tekstene, og Frøydis Fevang er dagens organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til prestenes lønn.

Nyårsdag – 1. januar 2017 kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved vår prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Det blir solosang ved Ranja Askjer. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til DELKs skoledrift.

8. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Søndagsmøte. Tale ved Knut Grytnes. Kristian Heian er organist. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Bildet: Utsnitt av maleri av Astrid Bjaanes