Advent i kirken

Advent fører med seg fine og hyggelig aktiviteter i Langgata kirke.

2016:
Den første adventsøndagen var menigheten invitert til innvielse av Bjerkely/Nordre Vestfold menighets nye kirke i Undrumsdal, Bjerkely kirke. Stor festivitas, svært mange mennesker til stede, vigsling ved tilsynsmann Rolf Ekenes, sang av Familiekoret og Borre Vocale (med DELK-medlemmer), dirigent Eli Rudland Næss. Også kirkens nye, flotte Johannus Monarke-orgel fikk lyde. Her er link til omtale av begivenheten.

Det kommer også skole i etasjen over kirkesalen – Bjerkely skole flytter hit, kanskje allerede til høsten. Noen lokaliteter for skolen er allerede innredet, bl.a. gymsal, slik at kirkerommet kan utvides – og det var det behov for denne søndagen.

Tirsdag 29. november var siste samling om bibel og kveldsmat.
p_toril-asp  Foto: RB   20161129 Foto: Torill Askjer
Toril Asp ledet bibeltimen, og vår prest, Erling Rantrud, ledet kvelden ellers. De forrige bibeltimene har vært ved prest Ulf Asp, og denne arrangemenstypen vil bli videreført i 2017.

Onsdag 30. november gikk årets siste Vennetreff av stabelen med vakkert pyntet bord, servering av lapskaus og bløtkake, og det var gode samtaler. Prest Erling Rantrud var med også denne dagen, og arrangementet ble som vanlig ledet av utrettelige Gunnar Borge. Vennetreff videreføres i 2017, og første samling vil skje i januar.
Alle fotos her: Torill Askjer:
20161130_3   20161130_4

20161130_5   20161130_6

20161130_1   20161130_2

Lørdag 3. desember fra kl 11.00 avholddt misjonsgruppene i Langgata og Nordre Vestfold menigheter den årlige julesalgsmessen – den innbrakte ca 60.000 kroner til misjonsformål. Det har vært jobbet med dette prosjektet siden forrige messe. Les mer om arrangementet her.

Søndag 4. desember kl 17.00 var det invitert til menighetens tradisjonelle adventssang.
spillejenter_b   adventsang_4

adventsang_9   adventsang_10

adventsang_2   adventsang_8
Ranja Askjer var sangsolist og synger her ‘Mitt hjerte alltid vanker’. Helene leste Julevers.
I år stilte søstrene Ida, Hedda og Jenny med klarinett, saksofon og kornett og Maren med klarinett. Ranja Askjer var sangsolist, kantor i Horten, Åse Igland Berg kveldens organist/pianist, og Inger Elene Luhr var tekstleser. Det ble sunget sanger og lest tekster som hører advent til, Gunnar Borge hadde andakten, og det hele ble ledet av Torill Askjer. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Etter den fine stunden i kirken var det kirkekaffe, og jammen vartet de fire jentene opp med musikk der også. Og her var det bare å forsyne seg med kaker, frukt, kaffe og brus.
adventsang_3   adventsang_6
Fra venstre: Hedda, Maren, Ida og Jenny.

adventsang_5   adventsang_7
Alle bilder: Torill Askjer

Søndag 11. desember – 3. søndag i advent:
p_jacob  Foto: Marit Thorjussen
Gudstjeneste med nattverd ved prest Morten Askjer fra Bjerkely menighet i Undrumsdal/Nordre Vestfold. Inger Elene Luhr var klokker, og Marit Thorjussen leste tekstene. Frøydis Fevang satt ved orgelet og ledet menighetssangen fra galleriet sammen med forsangerne. Det var offer til misjonen.

Det var flere barn til stede, og en av dem, Jacob, tente de tre adventslysene.