Arrangementer og aktiviteter i kirken i vinter

Det foregår ting i kirken også på hverdager. Her er noe av det som skjer vinteren/vår 2018.

Tidebønn og bibellesning er et tiltak som ble startet opp 3. juledag 2017. Det benyttes tradisjonell tidebønn, og det leses fra en bok i bibelen. Det har vært en slik kveld i januar, og de neste er:
– 20. februar kl 19.00
– 20. mars kl 19.00

Kvinnenes internasjonale bønnedag. Dette er et felleskirkelig samarbeid og skjer på omgang i kirker og forsamlingshus i Horten. I 2017 var det i Metodistkirken, i år skjer det i Arken i Grønligata fredag 2. mars kl 19.00. Ragnhild Aadland Høen er kveldens taler. Sosialt samvær fra kl 18. Alle kvinner er velkomne.

Bibelgrupper: Menigheten har to aktive bibelgrupper, som i tillegg til bibelstudier også tar ansvar for enkelte møter i løpet av året.

Bibel og kveldsmat: Bibelundervisning, etterfulgt av bønn i kirkerommet og kveldsmat i menighetssalen. Skjer 2-4 ganger hvert halvår. Denne vinteren:
– 6. mars: Bibeltime v/Ulf Asp: «Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken». Etter bibeltimen: Liturgisk avslutning i kirkerommet.
– 17. april: Bibeltime v/Ulf Asp: «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone».


Vennetreff:
Samlinger annenhver onsdag på formiddagen kl. 11.30-14. Det starter med andakt og fortsetter med sosialt samvær, mat og eventuelle andre innslag. Dette halvåret er datoene slik:
– 31. januar
– 14. februar
– 28. februar
– 14. mars
– 11. april
– 25. april
– 9. mai

Misjon: Denne gruppen samles på mandager, en gang i måneden i vårhalvåret og hver 14. dag om høsten, bl.a. for å forberede julemessen i november, i samarbeid med tilsvarende forening i Bjerkely menighet. Julemessen alternerer mellom disse to foreningene, og i 2018 vil den være i Langgata. Dette halvåret er det møter slik:
– 5. februar
– 5. mars
– 9. april
– 7. mai

Flere detaljer finner du på denne nettsiden, under Meny – Hva skjer? – For voksne.