Avlyst julesalgsmesse i Horten

Informasjon om misjonsarbeidet i Horten menighet fram mot jul.

Det blir dessverre ikke julesalgsmesse i år. Vi har vurdert det slik at smittevernreglene  gjør det vanskelig å ha en salgsmesse hvor det kunne tilbys kjøp av varer og ha kafeteria, loddsalg og auksjon.

DELKs sentrale misjonskomite har et sterkt ønske om at alle menigheter finner andre måter å samle inn penger til våre utsendinger og prosjekter som støttes av DELK sentralt – ca. 18 i tallet. Det er i år valgt ut disse tre som vil ha mest fokus når det gjelder informasjon:
– SAT-7 lager og sender kristne TV-program på satellitt til mennesker i Midt-Østen, Nord-Afrika og Europa.
– VÅRE UTSENDINGER
– THE BIBLE PROJECT – oversettelse til norsk.
Vi har allerede den 18. oktober gitt info om Sat-7 i vårt søndagsmøte. På gudstjenesten 15. november vil det bli gitt info om våre utsendinger, og offergaven er til misjonen. På gudstjenesten 13. desember vil det bli gitt info om The Bible Project, og offergaven er til misjonen. På søndagsmøtet 20. desember vil det bli en misjonstale, og offergaven er til misjonen.

Det er mulig allerede nå å gi gave på Vipps 17208 eller via våre bankkontoer, og det må da merkes med MISJON. Det blir selvsagt også mulig å bruke vår bankterminal eller kontantgave i kollektbøssene i kirken de aktuelle søndagene. 

Bildet er hentet fra DELKs nettside og illustrerer SAT-7-arbeidet.