Bibel og kveldsmat høsten 2017

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.

Kvelden starter med bibelundervisning  i 30 – 40 minutter i kirkestua. Deretter samler vi oss i kirken til stille bønn, ettertanke, lystenning,  og det avsluttes gjerne med noen vers fra Salmenes bok. Kvelden avrundes med kveldsmat og sosialt samvær i kirkestua og med samling i plenum med spørsmål eller vitnesbyrd.

Det blir satt stor pris på disse samlingene og de er etterspurt ikke bare av medlemmer av DELK, men også fra andre menigheter i byen.

Datoene og temaene for bibel- og kveldsmatkveldene høsten 2017 blir slik, alle kl 19.00:

 • 7. november: Bibeltime v/Ulf Asp:
  Om å leve den andre halvdel av livet – og ikke holde fast ved den første.
  «huske den lange veien.. Herren din Gud førte deg..» 5. mos 8
 • 21. november: Bibeltime v/Ulf Asp:
  Katekismen som livsnær troshjelp
  «Dere påkaller Gud som Far,… Da må dere også..» 1.Pet 1,17-18
 • 5. desember: Bibeltime v/Ulf Asp:
  Trosbekjennelsen til hverdags
  «Kom ikke nærmere, stedet du står på er hellig! » 2 Mos 2.

Det er mulig at Toril Asp blir med på en eller flere av kveldene.


Ulf Asp er prest i Ryenberget kirke i Oslo og DELKs misjonssekretær. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han driver, sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat.