Bibel og kveldsmat torsdag 17. mars kl. 19.00

Bibelundervisning med tema «Stedfortrederen Jesus» er den andre av tre denne vinteren/våren. Ulf Asp har ansvaret, og denne gangen inngår også en fastegudstjeneste med nattverd. 2016.

Ulf Asp er nå prest i Ryenberget kirke i Oslo og DELKs misjonssekretær. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han driver sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat.

Ulf-Asp-arkivfoto-e1442312132649 Foto: Tormod Fredriksen

Kvelden starter med bibelundervisning i kirkestua med tema Stedfortrederen Jesus. Deretter samler vi oss i kirken til fastegudstjeneste med bønn, lystenning, meditasjonsmusikk og nattverd. Organist er Roald Bjaanes.

Samlingen avrundes med kveldsmat og sosialt samvær i kirkestua.

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret. Temaet for bibel-og kveldsmatkveldene vinter/vår 2016 er Gud er vår tilflukt. Den neste samlingen er:

– 14. april kl 19.00: Bibeltime v/Ulf Asp.
Sang og musikk: Ole Jan Lefsaker