Bibel og kveldsmat torsdag 25. februar kl. 19.00

Bibelundervisning med tema «Gud er vår tilflukt» er den første av tre denne vinteren/våren, og Toril Asp har ansvaret denne kvelden.

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.

Kvelden starter med bibelundervisning  i 30 – 40 minutter i kirkestua. Deretter samler vi oss i kirken til stille bønn, ettertanke, lystenning,  og det avsluttes gjerne med noen vers fra Salmenes bok. Kvelden avrundes med kveldsmat og sosialt samvær i kirkestua og med samling i plenum med spørsmål eller vitnesbyrd.

Det blir satt stor pris på disse samlingene og de er etterspurt ikke bare av medlemmer av DELK, men også fra andre menigheter i byen.

Temaet for bibel-og kveldsmatkveldene vinter/vår 2016 er Gud er vår tilflukt. Følgende samlinger er satt opp videre, begge kl. 19.00:

  • 17. mars: Bibeltime v/Ulf Asp
  • 14. april: Bilbeltime v/Ulf Asp. Sang og musikk: Ole Jan Lefsaker