Bibeldagen 12. februar i Horten

Denne kvelden samles de kristne menighetene i Horten til felles møte om bibelmisjon. Fokus i år er bibelspredning i Sentral-Asia. 2017.

Her er noen glimt fra denne kvelden. Foto: Torill Askjer:
Bibeldag_1b     Bibeldag_4b
Møteleder Erling Rantrud og Bibeselskapets Hans Johan Sagrusten.

Bibeldag_2b     Bibeldag_3b
Metodistkirkens internasjonale sanggruppe, Møtepunkt, gjorde lykke med sin opptreden.

Dette var forhåndsomtalen til arangementet:

På bibeldagen i år kommer Hans Johan Sagrusten og Anatoliy Raychynets fra Bibelselskapet til fellesmøtet i Horten.

P_Hans_J_Sagrusten2  Hans Johan Sagrusten     P_Anatoliy  Anatoliy Raychynets
Sammen med dem kommer en gjest fra Sentral-Asia som vil fortelle om bibelarbeidet i disse landene, som ligger mellom Russland, Kina og Afghanistan. Det bor 75 millioner mennesker i landene Kasakhstan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Turkmenistan og Aserbajdsjan, og Bibelselskapet distribuerer bibler til alle som ønsker seg en.

Kom og hør om dette spennende arbeidet fra to av dem som kjenner det best. Møtet skjer i Langgata kirke i Horten kl 19, og kirker og frimenigheter i Horten står for arrangementet. Det er Metodistkirken, Blå Kors, Betel, Arken, Misjonsmenigheten, Den norske kirke og DELK.

Anatoliy Raychynets har bodd i Norge i to år og vil tolke gjesten fra Sentral-Asia til flytende norsk.
Hans Johan Sagrusten arbeider i bibelmisjonsavdelingen i Det norske bibelselskap. Han vil også være kjent innen DELK som prest i vårt kirkesamfunn.

Langgata kirkes prest, Erling Rantrud, leder arrangementet, Andreas Nornes er organist, og Metodistkirkens internasjonale sanggruppe, Møtepunkt, deltar. Offeret går til tilgjengeliggjøring av bibler til denne delen av verden. DELKs misjonsgruppe står for servering etter møtet.