Bibeldagen 2020

Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke.

Årets bibeldag har fokus på Kina og spredning av bibler der. Pengene som kommer inn, vil gå til papir til biblene, slik at prisen pr bibel kan bli overkommelig for fattige på landsbygda i Kina.

Bibeldagen i Horten er et felleskirkelig arrangement. I år skjer dette i Langgata kirke (DELK) søndag 9. februar kl 18.00. Disse menigheter og kirkesamfunn deltar: Metodistkirken, Den norske kirke, Arken, Betel, Inspire kirken, Normisjon og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Vidar Aronsen (med tilknytning til Betel) taler. Horten kirkekor deltar med sang under ledelse av kantor Åse Igland Berg. Torill Askjer er møteleder, Erling Rantrud deltar, og Roald Bjaanes er organist. Ofringen går til formålet via Det Norske Bibelselskap.

Du finner mer informasjon fra Bibelselskapet her.