Bibelgrupper

Menigheten som sogner til Langgata kirke, har for tiden to aktive bibelgrupper i gang.

Disse samles ca. hver tredje uke. Deltakerne har møter på omgang i sitt eget hjem.