Bibelkvelder i Langgata kirke høsten 2021

Det blir bibeltimer i Langgata kirke også denne høsten, og Ulf Asp stiller opp, slik han har gjort i en årrekke nå. Først gang er tirsdag 7. september.

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.
I disse tider har vi måttet sløyfe matservering på disse kveldene. Men Guds ord vil fortsatt lyde.

Kvelden starter med bibelundervisning  i 30 – 40 minutter i kirken, og til slutt er det satt av tid til spørsmål og samtale.

Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han har sluttet som prest i fast stilling og er blitt pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Sammen med ektefelle Toril driver han Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.

NB: Ulf Asp er også prest ved gudstjenesten i Langgata kirke søndag 5. september kl 11.00.

Det blir satt stor pris på disse samlingene, og de er etterspurt ikke bare av medlemmer av DELK, men også fra andre menigheter i byen.

Høsten 2021 er disse kveldene satt opp, alle fra kl 19.00: 7. september – 12. oktober – 9. november.

Tema dette semesteret blir Johannes’ åpenbaring.