Bibelmaraton i Horten 20. – 23. oktober

Nå er det Hortens tur til å arrangere Bibelmaraton. Det skjer i regi av menigheter og organisasjoner i Horten i tiden 20. – 23. oktober.

Bildene over her er fra selve gjennomføringen av Bibelmaraton og er lagt inn etter at denne artikkelen ble skrevet.

Arrangementet foregår i Sentrumskirken med oppstart  torsdag 20. oktober kl. 07.50, og bibelen forventes lest igjennom fra perm til perm innen ca. kl 17 søndag 23.10.

Dette har vært planlagt i lengre tid, og følgende menigheter og organisasjoner bidrar med innsats av forskjellig slag: Arken, Metodistkirken, Misjonskirken, DELK Horten, Betel, menighetsrådene i Dnk i Horten, Borre, Åsgårdstrand og Nykirke samt Normisjon, Acta og Blå Kors. Bibelen leses kontinuerlig dag og natt, fra torsdag kl 08.00 fram til søndag ettermiddag ca kl. 17. Kirken vil være åpen disse dagene i tiden 08 – 22, og det vil bli mulighet til å få noe å spise. Bibelen leses mest på norsk, men også noe på andre språk. Avslutningen er beregnet til en gang mellom kl 16 og 18 søndag, og det vil være en avslutning med litt ekstra program når de to siste kapitlene i Johannes Åpenbaring leses. De andre dagene vil det også være program. Vår prest, Erling Rantrud deltar under lørdagens temakveld. Ellers er DELK-menigheten fra Langgata kirke aktivt med i arrangementet med lesing både dag og natt samt med bevertning og annet praktisk bidrag.

All lesing foregår i kirkerommet i Sentrumskirken. To og to sitter sammen og leser. Det leses én time av gangen før to nye overtar lesingen. Det vil være behov for inntil 160 lesere!

Les mer om ideen bak tiltaket samt programoppsettet her: bibelmaraton-program

Dette er noen de som bidrar med foredrag og andre aktiviteter underveis:
bibelmaraton-komite
Arne T. Wisløff, Horten menighet Dnk
Liv Brodshaug, Borre menighet Dnk
Knut Skjeldal, sokneprest
Ellen Langeland Gjerde, Horten menighet Dnk
Kjell Arne Norum, sokneprest
Hilde Heitmann, trosopplærer i Re, Dnk
Harald Bryne, prost i Horten
Erling Rantrud, prest i Horten menighet, DELK

I programmet vil du finne flere aktører. Dessuten stiller svært mange menighetsmedlemmer opp med praktisk dugnad i tillegg til hovedsaken: Lesing av hele bibelen i løpet av 80 timer. Guds ord til oss.