Bibeltimer i Langgata kirke

Også denne høsten blir det bibeltimer i Langgata kirke med Ulf Asp. Først gang er torsdag 3. september.

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.
I disse tider har vi måttet sløyfe matservering på disse kveldene. Men Guds ord vil fortsatt lyde.

Kvelden starter med bibelundervisning  i 30 – 40 minutter i kirken. Det vil også synges noen salmer. Heidi Halvorsen fra Våle og Bjerkely vil bidra med sang, musikk og kanskje dikt. Til slutt blir det eventuelt spørsmål og samtale.

Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han har sluttet som prest i fast stilling og er blitt pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Sammen med ektefelle Toril driver han Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.

Det blir satt stor pris på disse samlingene, og de er etterspurt ikke bare av medlemmer av DELK, men også fra andre menigheter i byen.

Høsten 2020 er disse kveldene satt opp, alle fra kl 19.00: 3. september – 1. oktober – 29. oktober.

Tema dette semesteret blir Romerbrevet:
– 3. september: Kap. 4 – Om å gå i Abrahams fotspor.
– 1. oktober: Kap. 8, 18-37 – Er Gud for oss, hva da…
– 29. oktober: Kap. 12: Overvinn det onde med det gode.