Arkiv

Gudstjeneste med besøk fra Østfold

Søndag 18. september 2016 var det besøk fra vår søstermenighet i Østfold, med prestene Boe Johannes Hermansen og Ragnar Andersen. Gudstjenesten ble ledet av vår egen prest, Erling Rantrud. Frøydis Fevang var dagens organist.

[ Les mer ]

Sommerens samlinger i Langgata kirke

Her følger en oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke sommeren 2016. Se også kalenderen.

[ Les mer ]

Møter og gudstjenester i mai og juni

Her er oversikt over søndagssamlingene i Langgata kirke etter pinse t.o.m. 3. juli. Kortversjonen finner du i kalenderen.

[ Les mer ]

17. mai med Bjerkely skole i Horten

Bjerkely skole stilte tradisjonen tro til gudstjeneste i Langgata kirke og barnetoget gjennom Hortens gater på 17. mai 2016.

[ Les mer ]

Økumenisk gudstjeneste i Borreparken 2. pinsedag

2. pinsedag 2016 ble den tradisjonelle felleskirkelige friluftsgudstjenesten gjennomført i Nasjonalparken i Borre. DELK Horten er fra i år med som medarrangør i Felleskirkelig Forum i Horten sammen med Misjonsmenigheten, pinsemenigheten Arken, Metodistkirken og Den norske kirke.

[ Les mer ]

17. mai i Langgata kirke

Bjerkely skole har i mange år deltatt ved gudstjenesten i Langgata kirke 17. mai og deretter gått i barnetoget gjennom Hortens gater.

[ Les mer ]

Samlinger i Langgata kirke før pinse

1. mai og 8. mai vil det være søndagsmøte i Langgata kirke med lokale talere, Gunnar Borge og Knut Grytnes. Kristi himmelfartsdag er det gudstjeneste med nattverd ved Ulf Asp.

[ Les mer ]

Pinse i Langgata og Borreparken

Pinsedag kl. 17.00 er det gudstjeneste med nattverd i Langgata kirke ved menighetens prest, Erling Rantrud. 2. pinsedag deltar vår menighet sammen andre kirkesamfunn i Horten og Borre ved friluftsgudstjenesten i Borreparken.

[ Les mer ]

Søndag 24. april

Denne søndagen er det ikke samling i Langgata kirke. Men alle er velkomne til våre nærliggende lokale kirker, Døvik kirke i Undrumsdal og Granly kirke på Eik, Tønsberg. Moe kirke i Sandefjord har lagt sin konfirmasjonsgudstjeneste til Normisjon, Sandefjord.

[ Les mer ]

Søndag 17. april i Langgata kirke

4. søndag i påsketiden er det gudstjeneste med nattverd. Morten Askjer er prest og liturg. Prekenen er ved Eirik Thorvaldsen. OBS: Dette er en endring i forhold til annonse i Gjengangeren.

[ Les mer ]