Hva skjer?

Høsten 2021 i Horten

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Andre arrangementer blir også oppdatert her.

[ Les mer ]

Bibelkvelder i Langgata kirke høsten 2021

Det blir bibeltimer i Langgata kirke også denne høsten, og Ulf Asp stiller opp, slik han har gjort i en årrekke nå. Først gang er tirsdag 7. september.

[ Les mer ]

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Den første fredagen i mars samles kvinner over hele verden hvert år til felles bønnedag. For Hortens del skjer dette i år ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke fredag 6. mars.

[ Les mer ]

Høst 2019 i Langgata kirke

Her finner du oversikt over høstens gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke. I tillegg er det en kort oversikt over hverdagsaktivitene, som du finner nærmere beskrevet under ‘Meny – Hva skjer?’ Informasjonen her blir kontinuerlig oppdatert utover høsten. Se også kalenderen.

[ Les mer ]

Tidebønn og bibellesning

Tidebønn og bibellesning er et tiltak som ble startet opp 3. juledag 2017.

[ Les mer ]

Julesalgsmesse i Bjerkely kirke

Denne salgsmessen er et årlig samarbeidsprosjekt mellom misjonsforeningene i Langgata/Horten DELK-menighet og Bjerkely menighet og skjer annethvert år i Langgata og Bjerkely kirker.

[ Les mer ]

Bibelmaraton i Horten 20. – 23. oktober

Nå er det Hortens tur til å arrangere Bibelmaraton. Det skjer i regi av menigheter og organisasjoner i Horten i tiden 20. – 23. oktober.

[ Les mer ]

Søndagsmøte med Horten kirkekor, Åse Igland Berg og Alf Henrik Engen

Søndag 10. april var Horten kirkekor under ledelse av kantor Åse Igland Berg på besøk i Langgata kirke. Talen var ved Alf Henrik Engen fra Ramnes.

[ Les mer ]

Bibelgrupper

Menigheten som sogner til Langgata kirke, har flere bibelgrupper i gang.

[ Les mer ]

Misjonsgruppe

Menigheten har en aktiv misjonsforening som møtes første mandag i måneden i vårhalvåret og hver 14. dag om høsten, frem til julemesse i november.

[ Les mer ]