For ungdom

Leir for barn, ungdom og familier

DELK har et eget leirsted i Telemark, Bondal fjellstue. Både her og i andre omgivelser arrangeres leirer både for barn og ungdom.

[ Les mer ]

DELuKs

DELuKs er ungdomsgruppa til DELK i Vestfold

[ Les mer ]

Skolene våre

DELK driver kristne grunnskoler i Oslo, Vestfold, Telemark og Rogaland. For Horten og omegns del er det Bjerkely skole i Re og Granly skole på Eik, Tønsberg, som er aktuelle.

[ Les mer ]

Søndag er kirkedag

De aller fleste søndagene i året er det gudstjeneste eller møte i Langgata kirke.

[ Les mer ]