For voksne

Bibelkvelder i Langgata kirke høsten 2021

Det blir bibeltimer i Langgata kirke også denne høsten, og Ulf Asp stiller opp, slik han har gjort i en årrekke nå. Først gang er tirsdag 7. september.

[ Les mer ]

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Den første fredagen i mars samles kvinner over hele verden hvert år til felles bønnedag. For Hortens del skjer dette i år ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke fredag 6. mars.

[ Les mer ]

Tidebønn og bibellesning

Tidebønn og bibellesning er et tiltak som ble startet opp 3. juledag 2017.

[ Les mer ]

Bibelgrupper

Menigheten som sogner til Langgata kirke, har flere bibelgrupper i gang.

[ Les mer ]

Misjonsgruppe

Menigheten har en aktiv misjonsforening som møtes første mandag i måneden i vårhalvåret og hver 14. dag om høsten, frem til julemesse i november.

[ Les mer ]

Bibel og kveldsmat

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.

[ Les mer ]

Vennetreff

Vennetreff er et hverdagstilbud for voksne i kirkestua i Langgata kirke.

[ Les mer ]

Leir for voksne

Hver sommer arrangerer DELK sentralt to leirer på Bondal Fjellstue for voksne.

[ Les mer ]

Søndag er kirkedag

De aller fleste søndagene i året er det gudstjeneste eller møte i Langgata kirke.

[ Les mer ]