For voksne

Bibelgrupper

Menigheten som sogner til Langgata kirke, har flere bibelgrupper i gang.

[ Les mer ]

Misjonsgruppe

Menigheten har en aktiv misjonsforening som møtes første mandag i måneden i vårhalvåret og hver 14. dag om høsten, frem til julemesse i november.

[ Les mer ]

Bibel og kveldsmat

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.

[ Les mer ]

Vennetreff

Vennetreff er et hverdagstilbud for voksne i kirkestua i Langgata kirke.

[ Les mer ]

Leir for voksne

Hver sommer arrangerer DELK sentralt to leirer på Bondal Fjellstue for voksne.

[ Les mer ]

Søndag er kirkedag

De aller fleste søndagene i året er det gudstjeneste eller møte i Langgata kirke.

[ Les mer ]