Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Bibeldagen 2020

Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke.

[ Les mer ]

Vinter 2020 i Langgata

Her er en oversikt over hva som skjer på søndager i Langgata kirke i vinter. Du vil også finne datoer på hverdagsaktivitetene her. Se ellers kalenderen.

[ Les mer ]

Advent og jul i Langgata

Det nye kirkeåret starter også i år med Adventsang. Så følger de tradisjonelle møtene og gudstjenestene for advent- og juletiden.

[ Les mer ]

Preken ved Olaf Engestøl

Søndag 20. oktober gjestet Olaf Engestøl Langgata kirke og Horten menighet.

[ Les mer ]

Høst 2019 i Langgata kirke

Her finner du oversikt over høstens gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke. I tillegg er det en kort oversikt over hverdagsaktivitene, som du finner nærmere beskrevet under ‘Meny – Hva skjer?’ Informasjonen her blir kontinuerlig oppdatert utover høsten. Se også kalenderen.

[ Les mer ]

Sommer 2019 i Langgata kirke

Sommeren er her, og de fleste søndagene vil det være møte eller gudstjeneste i kirken.

[ Les mer ]

Påsketid og forsommer 2019

Her er oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for våren. Listen blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen.

[ Les mer ]

Søndagsmøte 31. mars med fokus på Luthers lille katekisme

Pensjonert sokneprest Harald Kaasa Hammer kommer til Langgata kirke denne søndags formiddagen med et foredrag om Luthers Lille katekisme og eksempler på praktisk bruk av den i hverdagen.

[ Les mer ]

Vinter 2019

Her er oversikt med noen detaljer om vinterens arrangementer og aktiviteter i Langgata kirke med gudstjenester, møter, vennetreff, misjon, bibel og kveldsmat samt tidebønn med bibellesninger, alt til Guds ære. Se også kalenderen.

[ Les mer ]

Advent og juletid 2018

Her er oversikten over hva som skjer i Langgata kirke i advent og juletid i år. Se også kalenderen på denne siden.

[ Les mer ]