Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Påske 2020 i Langgata kirke

Denne våren med påsketiden vil for oss være preget av smitteverntiltakene i landet og i menighetene våre. Siden menigheten i Horten ikke kan samles i kirken med det første, vil vi foreløpig her orientere om aktuelle nettsider med møter og gudstjenester som legges ut fra andre menigheter i DELK.

[ Les mer ]

Kjære venner!

Brev til medlemmer og kirkegjengere i Langgata.

[ Les mer ]

Vinter 2020 i Langgata

Her er en oversikt over hva som skjer på søndager i Langgata kirke i vinter. Du vil også finne datoer på hverdagsaktivitetene her. Se ellers kalenderen.

[ Les mer ]

Møter og gudstjenester i korona-tider

Gudstjenester og møter i Langgata kirke avlyses inntil videre i henhold til nasjonale retningslinjer og DELKs retningslinjer. Se nedenfor vedr gudstjenester og møter på nett.

[ Les mer ]

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Den første fredagen i mars samles kvinner over hele verden hvert år til felles bønnedag. For Hortens del skjer dette i år ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke fredag 6. mars.

[ Les mer ]

Bibeldagen 2020

Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke.

[ Les mer ]

Advent og jul i Langgata

Det nye kirkeåret starter også i år med Adventsang. Så følger de tradisjonelle møtene og gudstjenestene for advent- og juletiden.

[ Les mer ]

Preken ved Olaf Engestøl

Søndag 20. oktober gjestet Olaf Engestøl Langgata kirke og Horten menighet.

[ Les mer ]

Høst 2019 i Langgata kirke

Her finner du oversikt over høstens gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke. I tillegg er det en kort oversikt over hverdagsaktivitene, som du finner nærmere beskrevet under ‘Meny – Hva skjer?’ Informasjonen her blir kontinuerlig oppdatert utover høsten. Se også kalenderen.

[ Les mer ]

Sommer 2019 i Langgata kirke

Sommeren er her, og de fleste søndagene vil det være møte eller gudstjeneste i kirken.

[ Les mer ]