Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Pinse 2018

Pinsedag er det høytidsgudstjeneste i Langgata kirke. Og også i år markeres 2. pinsedag utendørs i Horten kommune.

[ Les mer ]

17. mai med Bjerkely skole i Horten

Bjerkely skole var også i år representert i barnetoget i Horten.

[ Les mer ]

Påsketid og forsommer 2018

Her er oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for våren. Listen blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen

[ Les mer ]

Arrangementer og aktiviteter i kirken i vinter

Det foregår ting i kirken også på hverdager. Her er noe av det som skjer vinteren/vår 2018.

[ Les mer ]

Sang og musikk i Langgata kirke 14. februar

Onsdag 14. februar var det innbudt til et trivelig sang- og musikkarrangement i Langgata kirke. Vi hadde besøk av Ramnes og Våle Orkesterforening samt sanggruppen StayUpKoret fra Undrumsdal.

[ Les mer ]

Vintersøndagene i Langgata kirke 2018

Her følger oversikt over søndagssamlingene i Langgata kirke utover vinteren. Innholdet blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen.

[ Les mer ]

Juletiden i kirken

Her er oversikten over hva som skjer i Langgata kirke denne julen. Se også kalenderen på denne siden.

[ Les mer ]

Adventsang i Langgata kirke

Tradisjonen med Adventsang fortsetter i Langgata kirke. I år var dette 1. søndag i advent, 3. desember kl. 17.00.

[ Les mer ]

Julesalgsmesse i Bjerkely kirke

Denne salgsmessen er et årlig samarbeidsprosjekt mellom misjonsforeningene i Langgata/Horten DELK-menighet og Bjerkely menighet og skjer annethvert år i Langgata og Bjerkely kirker.

[ Les mer ]

Bibel og kveldsmat høsten 2017

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.

[ Les mer ]