Gudstjeneste med besøk fra Østfold

Søndag 18. september 2016 var det besøk fra vår søstermenighet i Østfold, med prestene Boe Johannes Hermansen og Ragnar Andersen. Gudstjenesten ble ledet av vår egen prest, Erling Rantrud. Frøydis Fevang var dagens organist.

Det var en fin gudstjeneste i en fullsatt kirke med voksne og barn, og sangen nådde de store høyder. Vår tidligere prest og tilsynsmann, Herman Næss, var til stede. Dessuten hadde prost emeritus Asbjørn Bårnes tatt med åtte prestekolleger til avsluttende samling med gudstjeneste i Langgata kirke. Det hele ble avsluttet med en solid kirkekaffe.

froydis-f_c  Frøydis Fevang var organist denne dagen. Frøydis er hortensjente og har vokst opp med menigheten i Langgata kirke. Hun var i flere år organist i Sentrumskirken i Horten og har i mange år virket som lærer ved kirkesamfunnets skole i Tønsberg, Granly skole. Hun hadde med seg kirkens forsangere på galleriet.

Foto: Torill Askjer