Gudstjenester og møter i Langgata kirke høsten 2016

Her finner du korte omtaler av møter og gudstjenester for siste del av august samt september og oktober. Se også kalenderen.

Erling R  Søndag 2. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste ved vår prest Erling Rantrud. Nattverd. Alf Henrik Engen er organist, Grete Ludvigsen er tekstleser og Knut Grytnes er klokker. Menighetens forsangere støtter salmesangen fra galleriet. Offer til ungdomsarbeidet.

P_Gunnar Borge  Søndag 9. oktober kl. 11.00: Søndagsmøte. Gunnar Borge er dagens taler. Han er ofte brukt som forkynner i menigheten. Ut over dette er han i aktivitet i alle områder av kirkens lokale virke.
Andreas Nornes er organist, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 16. oktober kl. 11.00: Søndagsmøte. Tale v/prost emeritus Asbjørn Bårnes. Harald Claudius spiller piano. Kollekt til Kirkens SOS.
DSC03080_b  Tidligere prost i Horten, Asbjørn Bårnes, er en folkelig predikant som mange svært gjerne hører. Han benyttes fortsatt mye som vikar i Den norske kirke. Her er han avbildet ved en tidligere anledning sammen med vår tidligere prest i Langgata kirke, Ulf Asp.
Foto: Roald Bjaanes

Søndag 23. oktober: bibelmaraton
Denne søndagen er viet Bibelmaraton i Horten. Arrangementet foregår i Sentrumskirken i regi av kirker, menigheter og organisasjoner i Horten kommune: Arken, Metodistkirken, Misjonskirken, DELK Horten, Betel, menighetsrådene i Dnk i Horten, Borre, Åsgårdstrand og Nykirke samt Normisjon, Acta og Blå Kors. Bibelen leses kontinuerlig dag og natt, fra torsdag kl 08.00 fram til søndag ettermiddag ca kl. 17. Kirken vil være åpen disse dagene i tiden 08 – 22, og det vil bli mulighet til å få noe å spise. Bibelen lese mest på norsk, men også noe på andre språk. Avslutningen er beregnet til en gang mellom kl 16 og 18 søndag, og det vil gjøres litt ekstra ut av det når de to siste kapitlene i Johannes Åpenbaring leses. De andre dagene vil det også være program.

DELK-menigheten fra Langgata kirke er aktivt med i arrangementet med lesing både dag og natt samt bevertning i to 4-timers bolker. Vår prest, Erling Rantrud, deltar under lørdagens temakveld.

Søndag 30. oktober: Søndagsmøte. En av menighetens bibelgrupper har ansvaret for dette møtet. Alf Henrik Engen er organist, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

 

**********************************************************************************************

Søndag 21. august kl. 11.00: Møte. Tale v/Tor. Harald Claudius er pianist, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

P_BoJo3  Søndag 28, august kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/prest Boe Johannes Hermansen, prest i DELKs søstermenighet i Østfold. Knut Grytnes er klokker, Marit Thorjussen er tekstleser og Alf Henrik Engen er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til prestenes lønn.

P_Jon Krokeborg2  Søndag 4. september kl 11.00: Møte. Tale v/Jon Krokeborg. Alf Henrik Engen er organist, og det er kollekt til Blå Kors i Horten.

Jon Krokeborg er et kjent hortensansikt, født og oppvokst i byen og har bodd her i 62 år før han og ektefelle Liv flyttet til Nøtterøy for 4 år siden. Barneskolen var Langgata skole, og menighetstilknytningen har hele tiden vært DELK, Horten. Han har også hatt en periode som eldstebror i denne menigheten. Det må nevnes at Jon Krokeborg har vært sentral i menighetens musikkliv, og han har gjort en stor innsats i arbeidet med DELKs liturgi og salmebøker, både hovedsalmeboken og den nye tilleggssalmeboken, som nå har vært i bruk i DELK og i vår menighet siden St.Hans.

Søndag 11. september kl 11.00: Sangmøte «Pris Hans navn» med fokus på DELKs nye tilleggssalmebok med samme navn. Gunnar Borge vil si litt om innholdet i noen av salmene og knytte noen tanker til det, og det blir tekstlesning og bønn med lystenning. Helen Andvik Thorvaldsen er pianist, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

gudstjeneste_18-9-16_b   Søndag 18. september kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/vår prest Erling Rantrud, og vi får besøk fra vår søstermenighet i Østfold. Inger Elene Luhr er klokker og tekstleser, og Frøydis Fevang er dagens organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 25. september
Denne søndager er det ikke samling i Langgata kirke. Men alle er velkomne til gudstjenester/møter i andre lokale DELK-kirker i Vestfold eller i en av Horten og Borres kirker.
– Døvik kirke, Undrumsdal, kl 11.00: Familiegudstjeneste v/prest Morten Askjer. Besøk fra Bjerkely skoles 3.-5. klasse og med utdeling av bibler til elever i 3. klasse. Ofring til ny kirke/skole.
– Moe kirke, Sandefjord, kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/prest Erling Rantrud. Ofring til menighetsarbeidet.
– Granly kirke, Tønsberg, kl 11.00: Søndagsmøte. Ofring til nytt orgel.