Høst 2019 i Langgata kirke

Her finner du oversikt over høstens gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke. I tillegg er det en kort oversikt over hverdagsaktivitene, som du finner nærmere beskrevet under ‘Meny – Hva skjer?’ Informasjonen her blir kontinuerlig oppdatert utover høsten. Se også kalenderen.

Søndag 1. september kl 11.00 – 12. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Kristoffer Hansen-Ekenes. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til Kirkens Nødhjelp.

Kristoffer Hansen-Ekenes er prest og daglig leder i Ryenberget menighet i Oslo. Han er også kjent som musiker, organist og musikkarrangør i kirkesamfunnet vårt. Det er mer enn tre år siden sist han ledet gudstjeneste her i Horten, og menigheten ser fram til nytt møte med ham.

Søndag 8. september kl 11.00 – 13. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Blå Kors, Horten.

Søndag 15. september kl 11.00 – vingårdssøndag, 14. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved prost emeritus, Asbjørn Bårnes. Harald Claudius har ansvaret for musikken, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.
Asbjørn Bårnes, til venstre, i samtale med Ulf Asp.
Asbjørn Bårnes er en kjent skikkelse i Horten. I yngre dager var han kapellan i byen; senere vendte han tilbake som prost. Han er fortsatt mye brukt som taler og gudstjenesteleder i Den norske kirke – og i andre sammenhenger, som denne søndagen her i Langgata kirke.

Søndag 22. september kl 11.00 – 15. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Alf Henrik Engen er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til ungdomsarbeidet.

Søndag 29. september kl 11.00 – 16. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Diakon Reidun Hvale fra Telemark menighet tar for seg Lina Sandells diktning og salmer. Alf Henrik Engen er musikkansvarlig, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeide.

Søndag 6. oktober kl 11.00 – 17. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 13. oktober kl 11.00 – 18. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Herman Næss taler, Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Bondal leirsted.

Søndag 13. oktober kl 19.00: Sang i Sentrum. Felleskirkelig sangmøte i Sentrumskirken. Arrangementet ledes av vår prest, Erling Rantrud. Kantor Åse Igland Berg i Dnk er musikalsk ansvarlig. Flere fra vår menighet deltar i felleskoret. Se bilder øverst.

Søndag 20. oktober kl 11.00 – 19. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Olaf Engestøl. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Olaf Engestøl er prest i Dalane menighet, Egersund. Han er bosatt på Bryne, er gift og tobarnsfar og har også stilling som lærer. Det er første gang Engestøl besøker Horten menighet.

Søndag 27. oktober – bots- og bønnedag: Søndagsmøte. Rolf Kristian Andersen taler, Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til Kirkens Nødhjelp.
Andersen kommer fra Oslo og Ryenberget menighet.

Søndag 3. november kl 11.00 – allehelgensdag: Sang- og musikkmøte. Gunnar Borge leder. Gro Bonden Nysveen deltar sammen med sin far, Helge Kristian Bonden. Roald Bjaanes er musikkansvarlig.

Gro er tidligere misjonær for Santalmisjonen (nå Normisjon) sammen med sin mann, Jon Arne Nysveen. Hun er aktiv i Metodistkirken, og vi er glade for at hun er med oss denne dagen som sangsolist og med kornett og waldhorn. Som medspiller har hun også sin far, Helge Kristian Bonden, på trombone. Han er bosatt i Sandefjord og er kjent som en habil korpsmusiker og dirigent.

Søndag 10. november – 22. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Heidi Halvorsen spiller, og det er kollekt til Blå Kors Horten.

Søndag 17. november kl 11.00 – 23. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Marit Thorjussen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 24. november kl 11.00 – domssøndag/Kristi kongedag: Søndagsmøte. Tale ved Knut Grytnes. Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til Kirkens SOS.

******************************************************************

Men det skjer også mye på hverdagene i Langata kirke. Nærmere opplysninger om nedenstående aktiviteter finner du på denne nettsiden under Meny – Hva skjer?.

Vennetreff: Følgende onsdager kl 11.30 til ca kl 14: 11.9 – 25.9 – 16.10, 30.10 – 13.11 – 27.11 – 11.12.

Misjon: Følgende mandager kl. 19: 2.9 – 16.9 – 7.10 – 21.10 – 4.11 – 18.11. Det hele kulminerer med julesalgsmesse i Bjerkely kirke og menighetssenter, Undrumsdal, lørdag 23.11, i samarbeid med misjonsforeningen i Bjerkely menighet, Undrumsdal.

Tidebønn og tekstlesning: Tirsdager kl 19.00: 17.9 – 1.10 – 22.10 – 19.11.

Bibel og kveldsmat: Disse torsdagene kl. 19 – ca 21: 10.10 – 7.11 5.12.

Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han har nå pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Han driver, sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.