Høst 2019 i Langgata kirke

Her finner du oversikt over høstens gudstjenester og søndagsmøter i Langgata kirke. I tillegg er det en kort oversikt over hverdagsaktivitene, som du finner nærmere beskrevet under ‘Meny – Hva skjer?’ Informasjonen her blir kontinuerlig oppdatert utover høsten. Se også kalenderen.

Søndag 1. september kl 11.00 – 12. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Kristoffer Hansen-Ekenes. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til Kirkens Nødhjelp.

Kristoffer Hansen-Ekenes er prest og daglig leder i Ryenberget menighet i Oslo. Han er også kjent som musiker, organist og musikkarrangør i kirkesamfunnet vårt. Det er mer enn tre år siden sist han ledet gudstjeneste her i Horten, og menigheten ser fram til nytt møte med ham.

Søndag 8. september kl 11.00 – 13. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Blå Kors, Horten.

Søndag 15. september kl 11.00 – vingårdssøndag, 14. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved prost emeritus, Asbjørn Bårnes. Harald Claudius har ansvaret for musikken, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.
Asbjørn Bårnes, til venstre, i samtale med Ulf Asp.
Asbjørn Bårnes er en kjent skikkelse i Horten. I yngre dager var han kapellan i byen; senere vendte han tilbake som prost. Han er fortsatt mye brukt som taler og gudstjenesteleder i Den norske kirke – og i andre sammenhenger, som denne søndagen her i Langgata kirke.

Søndag 22. september kl 11.00 – 15. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Alf Henrik Engen er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til ungdomsarbeidet.

Søndag 29. september kl 11.00 – 16. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Diakon Reidun Hvale fra Telemark menighet tar for seg Lina Sandells diktning og salmer. Alf Henrik Engen er musikkansvarlig, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeide.

Søndag 6. oktober kl 11.00 – 17. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 13. oktober kl 11.00 – 18. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Rolf Kristian Andersen taler, Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Bondal leirsted.
Andersen kommer fra Oslo og Ryenberget menighet.

Søndag 13. oktober kl 19.00: Sang i Sentrum. Felleskirkelig sangmøte i Sentrumskirken. Arrangementet ledes av vår prest, Erling Rantrud. Kantor Åse Igland Berg i Dnk er musikalsk ansvarlig. Flere fra vår menighet deltar i felleskoret. Se bilder øverst.

Søndag 20. oktober kl 11.00 – 19. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Olaf Engestøl. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Olaf Engestøl er prest i Dalane menighet, Egersund. Han er bosatt på Bryne, er gift og tobarnsfar og har også stilling som lærer. Det er første gang Engestøl besøker Horten menighet.

Søndag 27. oktober – bots- og bønnedag: Søndagsmøte. Herman Næss taler, Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 3. november kl 11.00 – Allehelgensdag: Allehelgenssang. Gunnar Borge leder. Gro Bonden Nysveen deltar sammen med sin far, Helge Kristian Bonden. Roald Bjaanes er musikkansvarlig.
Dette blir en samling der sang og musikk har fokus på det himmelske håp og de som er gått foran oss.

Gro er tidligere misjonær for Santalmisjonen (nå Normisjon) sammen med sin mann, Jon Arne Nysveen, utsendinger til Ecuador 1994-1999 og nå aktive i Metodistkirken. Vi er glade for at hun er med oss denne dagen som sangsolist og med kornett og waldhorn. Som medspiller har hun også sin far, Helge Kristian Bonden (87), på trombone. Han er bosatt i Sandefjord og er fortsatt en habil musiker i foreldrekorpset, som han startet før han sluttet som dirigent for skolekorpset.

Etterord: Bildet viser involverte etter gjennomført allehelgenssang: Gro Bonden Nysveen, solosang, horn og kornett; Helge Kristian Bonden (87)!, trombone; Roald Bjaanes, organist; Gunnar Borge, ledelse og taler. I tillegg medvirket Grete Ludvigsen med tekstlesninger.
Dette møtet var rettet mye inn på salmer og musikk for allehelgensdag. Musikk av Widéen (Den stora, vita här vi se), Mozart (Ave verum corpus), Adams (Den hellige stad) og Sløgedal (Å, hvor salig det skal blive – solosang og orgelvariasjoner).

Søndag 10. november – 22. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Tor.

Heidi Halvorsen spiller orgel, og unge Joel (12) er med på fiolin. Heidi vil også lese to egne dikt samt synge solosang. Ektefelle Torkjell bidrar med tilrettelegging og som registrant ved orgelet.
Det er kollekt til Blå Kors Horten.

Søndag 17. november kl 11.00 – 23. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 24. november kl 11.00 – domssøndag/Kristi kongedag: Søndagsmøte. Tale ved Knut Grytnes. Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til Kirkens SOS.

******************************************************************

Men det skjer også mye på hverdagene i Langata kirke. Nærmere opplysninger om nedenstående aktiviteter finner du på denne nettsiden under Meny – Hva skjer?.

Vennetreff: Følgende onsdager kl 11.30 til ca kl 14: 11.9 – 25.9 – 16.10, 30.10 – 13.11 – 27.11 – 11.12.

Misjon: Følgende mandager kl. 19: 2.9 – 16.9 – 7.10 – 21.10 – 4.11 – 18.11. Det hele kulminerer med julesalgsmesse i Bjerkely kirke og menighetssenter, Undrumsdal, lørdag 23.11, i samarbeid med misjonsforeningen i Bjerkely menighet, Undrumsdal.

Tidebønn og tekstlesning: Tirsdager kl 19.00: 17.9 – 1.10 – 22.10 – 19.11.

Bibel og kveldsmat: Disse torsdagene kl. 19 – ca 21: 10.10 – 7.11 5.12.

Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han har nå pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Han driver, sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.