Høst i Langgata kirke

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Men andre arrangementer blir også oppdatert her.

LITT OM SMITTEVERNTILTAK VED SAMLINGER I LANGGATA KIRKE.
Menighetsstyret har lagt til rette for praktisk gjennomføring av gudstjenester, møter og andre samlinger i lokalene. Det er viktig at alle skal føle seg trygge når de kommer til kirken.

 • Smittevernreglene skal fortsatt gjelde, og det er bl.a. satt en øvre grense på 50 personer i kirken.
 • Det er ved inngangen nødvendig med registrering av møte- og gudstjenestedeltakere for ev. smittesporing i ettertid. Det oppgis navn og telefonnummer eller e-post. Denne registreringen blir slettet etter 10 dager.
 • Det kan i noen tilfelle være nødvendig med forhåndspåmelding, slik det ble praktisert ved de første gudstjenestene i mai/juni. Det blir i så fall bekjentgjort. Dette skjer til Torill Askjer på telefon 975 86 692 fra fredag kl 16 til lørdag kl 18 før det aktuelle møtet. Det vil bli opplyst dersom en annen person utfører denne oppgaven.
 • Før du kommer, ev. før påmelding, må du også vurdere om du:
  – er frisk
  – ikke er i karantene
  – ikke er i risikogruppe for å bli alvorlig syk.
 • Ved inngangspartiet ved hoveddør vil det stå 1 person som vil gi nødvendig informasjon om hvordan vi ivaretar de smittevernreglene som er bestemt fra myndighetene – bl.a. minst 1 meters avstand til andre som ikke er i din husstand, samt hygienereglene.
 • Ved kirkedøra vil det også stå 1 person for blant annet henvisning av plass i kirken.
 • Ved nattverd vil en person gi tegn når du kan gå fram.
 • Det blir organisert hvordan man forlater kirken på en trygg måte.

**************************************************
Søndag 6. september kl 11.00 – vingårdssøndagen: Søndagsmøte med Israel-fokus. Tale ved Bjørn Lauritzen. Helen Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til Israelsmisjonen.

Søndag 13. september kl 11.00 – 15. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Granly menighet, Peter Johansen.
Foto: Tormod Fredriksen
Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til prestetjenesten.

Søndag 20. september kl 11.00 – 16. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Helen Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 27. september: Ingen samling i Langgata kirke. Andre DELK-menigheter i Vestfold:
– Moe kirke, Sandefjord, kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Tore Vågen.
– Granly kirke, Tønsberg, kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved prest Peter Johansen.
– Bjerkely kirke: Opplysninger mangler.

Søndag 4. oktober kl 11.00 – 18. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Offer til DELKs skoledrift.

Søndag 11. oktober: Ingen samling i Langgata kirke.

Søndag 18. oktober kl 11.00 – 20. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte.

Tale ved prest Harald Kaasa Hammer. Harald Claudius spiller.

Søndag 25. oktober kl 11.00 – bots- og bønnedag: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Bergen menighet, Jan Bygstad.

Knut Grytnes er klokker, Marit Thorjussen leser tekstene, og Roald Bjaanes er musikkansvarlig. Det er offer til DELKs ungdomsarbeid.

Søndag 1. november – allehelgensdag: Hauge-dag i Østfold/Hauges Minde i Råde.

– Kl 11.00: Gudstjeneste ved prest Boe Johannes Hermansen.
Middag (med påmelding – kr 200). Deretter program med bl.a. Haugekjenner Svein Høiden og prest Harald Kaasa Hammer. Se programmet her.
Påmelding til middagen: bojohermansen@gmail.com eller tlf 996 12 822 innen 23. oktober.

Søndag 8. november: Ingen samling i Langgata kirke.

Søndag 15. november kl 11.00 – 24. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist.
Det vil bli gitt informasjon om misjonsarbeidet og våre utsendinger, spesielt til Nordafrika, Etiopia og arbeid for farsitalende i Norge. Ofringen er til misjonen.

Søndag 22.november kl 11.00 – domssøndagen/Kristi kongedag: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge.

Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

************************************************
Møter og aktiviteter på hverdagene:

Misjonsgruppe: Se datoer på kalenderen.

Bibeltimer med prest Ulf Asp:
Tema dette semesteret blir Romerbrevet:
– 3. september: Kap. 4 – Om å gå i Abrahams fotspor.
– 1. oktober: Kap. 8, 18-37 – Er Gud for oss, hva da…
– 29. oktober: Kap. 12: Overvinn det onde med det gode.