Høsten 2017 i Langgata kirke

Sommeren slutter og høsten tar over. Her finner du oversikt over søndagenes samlinger i kirken. Listen vil bli oppdatert framover. Se også kalenderen.

Søndag 27. august kl 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Tor. Helen Thorvaldsen spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 3. september kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/Granly menighets prest, Jan Erik Askjer.

Inger Elene Brekke er klokker, Elisabeth Grytnes er tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Ofring til ungdomsarbeidet.

Søndag 10. september kl 11.00: Sangmøte, ledet av Gunnar Borge. Vi synger fra den nye sangboka, «Pris hans navn». Kirkens forsangere, Jon Krokeborg og organist Roald Bjaanes leder sangen, og Jon Krokeborg forteller fra arbeidet med tilblivelsen av sangboka. Dagens tekster blir lest, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 17. september kl 11.oo: Gudstjeneste med nattverd v/prest Erling Rantrud. Dette er felles gudstjeneste med Østfold menighet. Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonsarbeidet.

Søndag 24. september: Ingen samling i Langgata kirke. Men alle er velkomne til våre søstermenigheter i Vestfold, alle kl 11.00:
Nordre Vestfold – Bjerkely kirke: Søndagsmøte. Tale v/Curt Westmann. Kollekt til ny kirke og skole.
– Tønsberg – Granly kirke: Gudstjeneste v/prest Ulf Asp. Offer til misjonen. Ulf Asp har tidligere vært prest for Horten menighet og tilsynsmann for DELK.
– Sandefjord – Moe kirke: Gudstjeneste v/prest Erling Rantrud. Offer til menighetsarbeidet. Erling er fast prest for både Moe menighet og Horten menighet.
– Ellers er menighetens medlemmer alltid velkomne til gudstjenester i andre lokale kirker i Horten.

Søndag 1. oktober kl 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Herman Næss. Andreas Nornes er dagens organist. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.
Herman Næss er pensjonert prest i DELK. Han har tidligere bl.a. vært kirkesamfunnets tilsynsmann, og Horten menighet har hatt ham som fast prest.

Søndag 8. oktober kl 11.00: Familiegudstjeneste med nattverd v/prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Marit Torjussen tekstleser, og Alf Henrik Engen er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 15. oktober kl 11.00: Sangmøte. Vi synger fra den nye sangboka, «Pris hans navn», og kirkens forsangere leder sangen sammen med organist Alf Henrik Engen og Ranja Askjer, som også synger solo. Tale v/Knut Grytnes. Kollekt til Kirkens SOS.

Søndag 22. oktober kl 11.00: Gudstjeneste v/prest Jon Magne Søstabø. Inger Elene Brekke er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Det er ofring til Nødhjelp.


Det er første gang Jon Magne Sønstabø besøker Horten menighet/Langgata kirke som prest. Han er prest i DELK Bergen med særlig ansvar for ungdomsarbeidet. Sønstabø er utdannet lærer med bachelorgrad i sosiologi og bachelorgrad i kristendomskunnskap og har i tillegg yrkesfaglig bakgrunn som elektriker. Han har jobbet innenfor skoleverket og med rusbehandling ved Askøy Blå Kors klinikk samt vært ansatt i inderemisjonssamskipnaden som ungdomsarbeider. Han har mye erfaring med ungdomsarbeid, særlig KRIK-arbeid, og har også hatt ulike verv i FBB-Bjørgvin.

Søndag 29. oktober kl 11.00: Søndagsmøte. En av menighetens bibelgrupper har ansvaret. Andreas Nornes er organist, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 5. november kl 11.00 – Allehelgensdag: Søndagsmøte. Tale v/Jon Krokeborg. Helen Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til Blå Kors.

Søndag 12. november kl. 11.00 – 23. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Tor er klokker, Elisabeth Grytnes er tekstleser og Kristian Heian er organist. Forsangerne støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til prestenes lønn.

Søndag 19. november kl 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Jostein Holm. Heidi Halvorsen er musiker, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 29. november kl. 11.00 – Domssøndagen/Kristi kongedag: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas er tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Forsangerne støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 3. desember kl. 17.00 – 1. søndag i advent: ADVENTSANG.
 Maren, Ida og Hedda spiller også i år.
Tradisjonen med Adventsang fortsetter i Langgata kirke. Det blir salmer og sanger som hører adventtiden til, men vi får også en smak av julemusikk både på orgel og med klarinetter/kornett. Jentene spiller både alene og sammen med orgel og menighetssangen. De spilte også på Adventsang for et år siden.

Tor leder møtet, der også Inger Anette Perskaas og Torill Askjer medvirker. Jenny tenner det første adventslyset. Roald Bjaanes er organist, og forsangerne støtter fellessangene. Det er ofring til Stefanusalliansen