Høst i Langata kirke 2018

Gudstjenester, møter, vennetreff, misjon, bibel og kveldsmat – det er mye som skjer i Langgata kirke i høst. Sosialt og viktig for den enkelte som kommer til kirken vår, og alt til Guds ære.

Søndagssamlinger:
Søndag 2. september kl 11.00 – 15. søndag i treenighetstiden:
Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Elisabeth Grytnes er tekstleser og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 9. september kl 11.00 – 16. søndag i treenighetstiden: Sangmøte, ledet av Gunnar Borge. Alf Henrik Engen er musikalsk ansvarlig.
 
Alf Henrik er tidligere rektor ved Granly skole, Tønsberg. Han er sentral i musikalsk og liturgisk arbeid i vårt kirkesamfunn.

Søndag 16. september kl 11.00 – 17. søndag i trefoldighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Herman Næss. Tor er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til prestetjenesten.
Herman Næss er nå pensjonist, men har tidligere vært prest for bl.a vår menighet i Horten. Han har også vært kirkesamfunnets øverste leder, tilsynsmann. Det er en glede å høre ham i kirken vår igjen!

Søndag 23. september er det ikke samling i Langgata kirke, men DELKs menigheter i Vestfold har gudstjenester slik:
– Bjerkely kirke, Undrumsdal, kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Morten Askjer. Søndagsskole og gullkonfirmanttreff.
– Granly kirke, Eik, Tønsberg, kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved tilsynsmann Rolf Ekenes. Gullkonfirmanttreff.
– Moe kirke, Sandefjord: Gudstjeneste ved prest Erling Rantrud.

Søndag 30. september kl. 11.00 – 19. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Knut Grytnes taler, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 7. oktober kl 11.00 – 20. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved prest Asbjørn Bårnes. Alf Henrik Engen er organist, og det er kollekt til kirkens drift.
 Asbjørn Bårnes i samtale med prest Ulf Asp.
Asbjørn Bårnes har tidligere vært prest i Den norske kirke i Horten, Larvik og Søndre Slagen før han avsluttet fulltidstjenesten som prost i Nord-Jarlsberg prosti. Sin pensjonisttilværelse har han fylt med bl.a. prestetjenester og vikariater rundt om i Vestfold, også i sommer, i sitt 80. år! Hans solide og aktuelle forkynnelse blir fortsatt satt svært stor pris på. Bårnes bor i Horten og er ikke sjelden å se i Langgata kirke sammen med sin kone Ingrid.

Søndag 14. oktober kl 11.00 – 21. søndag i treenighetstiden: Felles gudstjeneste i Bjerkely kirke ved prest Morten Askjer. Nattverd. Bjerkely skoles 3. – 5. klasse deltar i gudstjenesten. Offer til Bjerkely skole.

Bjerkely kirke ligger i Døvikveien 2, Undrumsdal.
Parkering for bevegelseshemmede ved kirken, for andre ut mot Undrumsveien. Også parkering ved gamle Døvik kirke, innkjøring fra Undrumsveien.

Søndag 21. oktober kl 11.00 – 22. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte ved en av menighetens bibelgrupper. Helen Thorvaldsen spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 28. oktober kl 11.00 – 23. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Elisabeth Fehn Olsen, diakon i Ryenberget menighet. Helen Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til Kirkens SOS.

Søndag 4. november kl 11.00 – allehelgensdag: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 11. november kl 11.00 – 25. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Jon Krokeborg. Alf Henrik Engen er organist, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Jon Krokeborg er et kjent hortensansikt, født og oppvokst i byen og har bodd her i 62 år før han og ektefelle Liv flyttet til Nøtterøy for få år siden. Barneskolen var Langgata skole, og menighetstilknytningen har hele tiden vært DELK, Horten. Han har også hatt en periode som eldstebror i denne menigheten. Det må nevnes at Jon Krokeborg har vært sentral i menighetens musikkliv, og han har gjort en stor innsats i arbeidet med DELKs liturgi og salmebøker. Nå sist har han ledet arbeidet med fornyelsen av musikk i liturgien som denne høsten tas i bruk i kirkesamfunnet.

Søndag 25. november kl. 11.00 – 27. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Heidi Halvorsen spiller, og familien deltar også med musikk.

****************************************************************************************

Men det skjer også mye på hverdagene i Langata kirke. Nærmere opplysninger om nedenstående aktiviteter finner du på denne nettsiden under Meny – Hva skjer?.

Vennetreff: Følgende onsdager kl 11.30 til ca kl 14: 12.9 – 26.9 – 17.10, 31.10 – 14.11 – 28.11 – 12.12.

Misjon: Følgende mandager kl. 19: 3.9 – 17.9 – 1.10 – 15.10 – 5.11 – 19.11. Det hele kulminerer med julesalgsmesse i Langgata kirke lørdag 1. desember, i samarbeid med misjonsforeningen i Bjerkely menighet, Undrumsdal.

Tidebønn og tekstlesning: Onsdager kl 19.00: 26.9 – 10.10 – 24.10 – 7.11 og søndag 23.12 kl. 11.00.

Bibel og kveldsmat: Disse tirsdagene kl. 19 – ca 21: 13.9 – 4.10 – 15.11.

Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han har nå nylig sluttet som prest i fast stilling i Ryenberget menighet, Oslo, og blitt pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Han driver, sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.