Julehilsen til Horten menighet

fra menighetsstyret.

EN JULEHILSEN!                              Desember 2020

Året 2020 er snart over, og det ble et helt spesielt år for oss alle. Vi måtte lukke dørene i kirken i Langgata den 15. mars, og kunne ikke åpne igjen før 24. mai. Heldigvis var det slik at vi kunne se og følge med på digitale nettsendinger fra Delk’s kirker.

Radio- og TV-sendte gudstjenester var, og er, også et kjært lyspunkt for mange i tiden med stengte dører i kirkene. Restriksjonene for avstand og fare for smitte har preget oss og våre samlinger etter åpningen.

Vi holder nå på med å planlegge våre møter og gudstjenester for første halvår 2021 med oppstart fra 3. januar og fram til og med 20. juni.

Nå kan vi med glede og takk registrere at vaksinen mot covid-19 ser ut til å bli tilbudt oss i Norge i første halvdel av året 2021.

Vår glede og takk er også at vi fortsatt har en allmektig og trofast Gud, og at Hans store kjærlighet til oss gjelder fortsatt!

Han som i tides fylde sende sin egen sønn, Jesus, til oss som en redningsmann og Frelser, og at vi kan glede oss sammen for å feire dette i julen.

Så julens glade budskap er ikke avlyst!

Vi tror og ber om at Gud fortsatt vil holde sin vernende hånd over hver enkelt av oss.

Vi ønsker at året 2021 blir et godt år for oss alle, at vi i Langgata kirke kan holde fast håpet om en god fremtid, og at kirkene kan ha dørene så vidåpne at også nye mennesker kan finne veien dit.

Vi vil til slutt ønske dere og deres familier en riktig God og Velsignet Julehøytid!

Og et Godt Nyttår!

Med vennlig hilsen fra oss i menighetsstyret (MS)

Erling, John, Torill og Tor.

Ved behov, ta kontakt:
Prest Erling Rantrud 91642047
Kontaktperson i MS, John L. Ludvigsen 92017522
Diakonikontakt Inger A. Perskaas 95902404