Kalender

Aug - 2021

01 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Arild Minnesjord
Offer til misjonen
08 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Offer til lokalt menighetsarbeid
15 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til lokalt menighetsarbeid

22 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten

Sep - 2021

05 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ulf Asp
Offer til Bondal fjellstue
12 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Karsten Grytnes
Offer til DELKs skoledrift
19 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til ungdomsarbeid

26 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jon Magne Sønstabø
Offer til Israelsmisjonen

Okt - 2021

03 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Hans N. Hauge møte
David Gjerp: Hauge-monolog: Kallet – kampen – kraften
Rolf Ekenes: Skråblikk på Hauge
Offer til lokalt menighetsarbeid
10 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Bertil Andersson
Offer til Kirkens Nødhjelp
17 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Olaf Alsaker
Offer til misjonen

31 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift

Nov - 2021

07 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Besøksforkynner
Offer til Bondal fjellstue
14 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Olaf Engestøl
Offer til prestetjenesten
21 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Besøksforkynner
Offer til lokalt menighetsarbeid

28 Nov
Søndagsmøte
Kl. 17:00
Tale v/Gunnar Borge
Adventsang. OBS klokka 1700
Offer til Blå Kors Horten

Des - 2021

05 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Rolf Ekenes
Offer til misjonen
19 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til ungdomsarbeid
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Juledag
Offer til prestetjenesten