Kalender

Okt - 2020

01 Okt
Bibeltime med Ulf Asp
Kl. 19:00
Det blir bibelundervisning, sang og musikk
04 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
18 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Harald Kaasa Hammer

25 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Jan Bygstad
Offer til ungdomsarbeid
29 Okt
Bibeltime med Ulf Asp
Kl. 19:00
Det blir bibelundervisning, sang og musikk

Nov - 2020

01 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Hauge-arrangement i Østfold.
15 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
22 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Offer til lokalt menighetsarbeid

29 Nov
Adventsang
Kl. 17:00
Tale v/Tor
Offer til Blå Kors Horten

Des - 2020

13 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Fred Arve Fahre
Offer til misjonen
20 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Offer til DELKs skoledrift
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Juledag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten

27 Des
Søndagsmøte
Kl. 17:00
Romjulssøndag
Bibelgruppe har ansvar for denne kvelden
Offer til lokalt menighetsarbeid