Kalender

Des - 2019

11 Des
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bibelgruppe har dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid
22 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Peter Johansen
Offer til Kirkens Nødhjelp

25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Juledag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
29 Des
Søndagsmøte
Kl. 17:00
Bibelgruppa har ansvar for dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid