Kalender

Mar - 2021

07 Mar
AVLYST! Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Møtet er dessverre AVLYST! Du er likevel velkommen til å gi en gave via VIPPS 17208:
Offer til Blå Kors Horten
14 Mar
AVLYST! Søndagsmøte
Kl. 11:00
Møtet er dessverre AVLYST!
Offer til lokalt menighetsarbeid
21 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Prest: Bertil Andersson
Offer til misjonen

28 Mar
AVLYST!!
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Boe Johannes Hermansen
Felles gudstjeneste i Østfold ---vi kan IKKE reise over til Østfold

Apr - 2021

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Erling Rantrud
02 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 08:30
Bibelgruppe har ansvaret for denne samlingen
04 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten