Kalender

Mai - 2021

09 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Etter gudstjenesten er det et ekstraordinært menighetsmøte for medlemmer.
Sak: delegatvalg til generalforsamling 2021
Offer til misjonen
13 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Dette blir felles for alle Delk-menighetene. Mer info kommer seinere.
16 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bibelgruppe har opplegget for dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid

23 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Pinsedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
24 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2. pinsedag
Felles for kirkene i Horten, Sted kommer senere
26 Mai
Menighetsmøte 2021
Kl. 19:00
Iår må vi ha årsmøte i kirken p.g.a. smittevernreglene.

Jun - 2021

06 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
13 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Familien Halvorsen deltar
Offer til lokalt menighetsarbeid
20 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Bjørn Lauritzen
Offer til ungdomsarbeid

26 Jun
Digitalt St.Hans stevne
Mer info ligger på www.delk.no
27 Jun
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Digitalt St.Hans stevne
Mer info ligger på www.delk.no