Kalender

Jan - 2020

29 Jan
Vennetreff
Kl. 11:30
Se egen omtale

Feb - 2020

02 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Ulf Asp
Offer til Kirkens Nødhjelp
03 Feb
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale
04 Feb
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
Se egen omtale

09 Feb

Kl. 18:00
Felleskirkelig samling i Langgata kirke i forbindelse med \"BIBELDAGEN\"
12 Feb
Vennetreff
Kl. 11:30
Se egen omtale
16 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Offer til lokalt menighetsarbeid

18 Feb
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
Se egen omtale
23 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
26 Feb
Vennetreff
Kl. 11:30
Se egen omtale

Mar - 2020

02 Mar
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale
03 Mar
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
Se egen omtale
06 Mar
Kvinnenes internasjonale bønnedag
Kl. 19:00
Kvinner fra alle menigheter i Horten kommune samles i Langgata kirke.
Det er åpning fra kl.1800 med kaffe, kake og sosialt samvær.

08 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Bjørn Lauritzen
Offer til Blå Kors Horten
11 Mar
Vennetreff
Kl. 11:30
Se egen omtale
12 Mar
Bibel og Kveldsmat
Kl. 19:00
Se egen omtale

15 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Offer til lokalt menighetsarbeid
17 Mar
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
Se egen omtale
22 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Henning Alsaker
Offer til Kirkens Nødhjelp

25 Mar
Vennetreff
Kl. 11:30
Se egen omtale
25 Mar
Bibel og Kveldsmat
Kl. 19:00
Se egen omtale
29 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til lokalt menighetsarbeid

31 Mar
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
Se egen omtale

Apr - 2020

05 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Fellesgudstjeneste med Østfold menighet. Sted kommer senere
06 Apr
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale
09 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Prest: Erling Rantrud

10 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 08:30
Bibelgruppe har ansvar
12 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Asbjørn Bårnes
Offer til Blå Kors Horten

26 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Arild Minnesjord
Offer til ungdomsarbeid

Mai - 2020

03 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Offer til lokalt menighetsarbeid
04 Mai
Misjonskveld
Kl. 19:00
Se egen omtale
07 Mai
Bibel og Kveldsmat
Kl. 19:00
Se egen omtale

10 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Bertil Andersson
Offer til misjon
21 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Offer til Bondal fjellstue
31 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Pinsedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten

Jun - 2020

01 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. pinsedag
Felleskirkelig gudstjeneste i Borreparken. Ved dårlig vær: Borre kirke.
07 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til Kirkens Nødhjelp
14 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Offer til lokalt menighetsarbeid

21 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
St.Hansstevne på Gjennestad 20. og 21. juni. Program kommer senere.
28 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Georg Stensland
Offer til lokalt menighetsarbeid