Kontakt oss

Du er velkommen til å ta kontakt. Vår prest og andre kontaktpersoner kan nås via telefon eller e-post.

Prest: Erling Rantrud, tlf: 916 42 047, epost: erling.rantrud@delk.no

Menighetsutvalget:
– Prest Erling Rantrud
– John L. Ludvigsen, leder, tlf: 920 17 522, epost: john@ludvigsen.no
– Torill Askjer, tlf: 975 86 692, epost: torill.askjer@gmail.com
– Knut Grytnes, tlf: 908 66 341, epost: knut.grytnes@gmail.com

Diakoni og Vennetreff:
– Gunnar Borge, tlf: 970 91 352, epost: borgegunnar@gmail.com

Musikk/sang:
– Torill Askjer – se over

Misjon:
– Grete Ludvigsen, tlf: 452 71 246, epost: grete@ludvigsen.no

Delk-forlaget/boksalg:
– Gunnar Borge og Knut Grytnes – se over

Utleie/eiendomsutvalg:
– Per Solberg, tlf: 958 02 219, epost: pesolb2@online.no

Nettredaktør:
– Roald Bjaanes, tlf: 997 37 268, epost: roaldbjaanes@gmail.com

 

 

Fakta

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Horten menighet Langgata 50, 3187 Horten

E-post john@ludvigsen.no