Kvinnenes internasjonale bønnedag

Den første fredagen i mars samles kvinner over hele verden hvert år til felles bønnedag. For Hortens del skjer dette i år ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke fredag 6. mars.

Menighetene i Horten deltar i dette arrangementet, som starter med sosialt samvær med kaffe, te, frukt og kaker kl 18.00 i menighetssalen. Selve bønnedagssamlingen skjer i kirken fra kl 19.00. Sanggruppen «Møtepunkt» fra Metodistkirken deltar med sang og musikk. Kveldens predikant er Stine Askjer, og det tas opp pengegave til årets prosjekt.
Stine Askjer har sammen med sin mann, Jan Erik Askjer, vært misjonærer i Kamerun.

Lagt inn på siden etter møtets avslutning: Bildene øverst (miniatyrbilder som du kan klikke på for å åpne) og to videosnutter med «Møtepunkt»: Klikk på to ord med blå skrift: Møtepunkt og sang.
Foto og video: Torill Askjer.

****************************************

Kvinnenes internasjonale bønnedag er et internasjonalt økumenisk prosjekt. I Norge er det en egen bønnedagskomité som tilrettelegger for dagen. Bibelselskapet har tatt på seg arbeidet med distribusjonen av programmene, samt regnskap for den norske komiteen for bønnedagen og Norges Kristne Råd har nettsideansvar.

I 2020 er temaet «Stå opp, ta din matte og gå», og prosjektlandet er Zimbabwe.

Fokus for Bønnedagen 2020 Zimbabwe er arbeidet blant mødre med funksjonshemmede barn. Dette er en gruppe som lenge har vært marginalisert og utstøtt. Bibelselskapet i Zimbabwe gir ut en egen bibelutgave til bruk i prosjektet.

  • Hjelpe mødrene til å finne styrke og trøst i bibelordet.
  • Bidra til å opprette små verksteder der mødrene kan få inntekter.
  • Skape møteplasser der mødre med vanskeligstilte barn kan utveksle erfaringer med andre mødre i samme situasjon.
  • Opprette støttegrupper og treningsgrupper (som også omfatter bibelarbeid)
  • Samarbeide med ansvarlige offentlige etater.

Mål: Synliggjøre situasjonen for funksjonshemmede barn og deres mødre, styrke deres posisjon og inkludere dem i kirke og samfunn.

Uansett om du er baptist eller katolikk, om du er bestemor eller lillebror, om du bor i Johannesburg eller i Lillesand – denne dagen utgjør vi en global økumenisk bevegelse som står sammen for en positiv endring i verden.
Karin Holt, leder av Bønnedagskomiteen. Hentet fra deres nettside.

Kvinnenes internasjonale bønnedag er et imponerende økumenisk initiativ! Den feires hvert år i over 170 land. Den representerer et viktig bidrag for å bygge fellesskap og relasjoner mellom kulturer og ulike kristne tradisjoner. I tillegg legger den et viktig grunnlag for samhandling om en lang rekke diakonale utfordringer.
Erhard Hermansen, generalsekretær Norges Kristne Råd.
Hentet fra nettsiden.