Langgata kirke vinteren 2021

Her finner du oversikt over søndagenes møter og gudstjenester i kirken vår.

Søndag 3. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 10. januar kl 11.00 – 2. søndag i åpenbaringstiden: AVLYST pga smittesituasjonen: Gudstjeneste med nattverd ved vår prest, Erling Rantrud. Tor er klokker og Roald Bjaanes er organist. Det er ofring til DELKs skoledrift.

Det vil i stedet bli sendt DIGITALT MISJONSMØTE FRA MOE KIRKE, SANDEFJORD KL 11.00:
Klikk på overskriften her litt før kl 11. Møtet starter kl 11.00, men det kan være aktivitet og forberedelser på nettstedet en del tid før dette.

Møteleder og andakt for barna: Erling Rantrud. Musikk: Gunn Andersson. Forsanger og tekstlesning: Astrid Abrahamsen. Søndagens talere er Fredrik og Karen Elisabeth Hector.
Fredrik Hector er svensk, gift med Karen Elisabet Wittersø Hector, 3 barn, bor i Larvik (Tjodalyng?) og arbeider med bibeloversettelse til tqamakko-språket, et stammespråk i Etiopia. Fam Hector er utsendinger for NLM og Wycliffe og har bodd i Etiopia i noen år. De er nå i Norge, men planlegger ny utreise høsten 2021. Prosjektet blir støttet av DELK.
Lokal ofring i Horten til DELKs skoledrift: VIPPS 17208.
Bildet her er hentet fra Fredrik Hectors blogg på NLMs nettsted.

Søndag 17. januar kl 11.00 – 3. søndag i åpenbaringstiden: AVLYST pga smittesituasjonen: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Bondal leirsted.
Det vil i stedet bli sendt digitalt familiemøte fra Moe kirke, Sandefjord, ved Marianne Simonsen og prest Erling Rantrud. Sendingen finner du her fra kl 11.00.
Kollekten til Bondal leirsted går som planlagt og kan gis via VIPPS 17208.

Søndag 24. januar kl 11.00 – 4. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste ved DELKs tilsynsmann, Bertil Andersson. AVLYST.
Det vil i stedet bli sendt digitalt møte fra Ryenberget kirke, Oslo.

Talen er ved Emil Simonsen, og det blir sang, bønn og søndagsskoleinnslag. Dette er et samarbeid mellom menighetene i Oslo og Nordre Vestfold, og med Horten og Sandefjord menigheter som spesielt inviterte deltakere. Morten Askjer fra Bjerkely skulle vært med som liturg, men det måtte utgå pga. nye bestemmelser vedrørende smitteverntiltak lørdag 23. januar.
Se sendingen her søndag 24. januar fra kl 11.00: Ryenberget menighet.
NB: Denne uken t.o.m. søndag formiddag vil du finne forrige søndagsmøte i Ryenberget kirke via denne linken.

Søndag 31. januar kl 11.00 – såmannssøndag/bibeldagen: Digitalt søndagsmøte fra Moe kirke, Sandefjord, med Heidi og Torkjell Halvorsen fra Bjerkely menighet. Terje Simonsen er møteleder.

Tilgang til møtet finner du her søndag kl 11.
Det tidligere annonserte fellesmøtet med menighetene i Horten i forbindelse med bibeldagen er AVLYST.

Søndag 7. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Tidebønn med bibellesning. Harald Claudius spiller. Ansvar: Knut Grytnes og Grete Ludvigsen.

Søndag 14. februar kl 11.00 – fastelavenssøndag: Gudstjeneste med nattverd og skriftemål. Menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Roald Bjaanes er organist, og det er offer til prestetjenesten.

Søndag 21. februar kl 11.00 – 1. søndag i fastetiden: Søndagsmøte med besøkende taler. Helen Thorvaldsen spiller. Kollekt til misjonen.

Søndag 28. februar kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden: Ingen samling i Langgata kirke.

200Søndag 7. mars kl 11.00 – 3. søndag i fastetiden: Søndagsmøte.

Tale ved Gunnar Borge. Heidi Halvorsen med familie fra Bjerkely deltar med musikk. Kollekt til Blå Kors Horten.

Søndag 14. mars kl 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Harald Claudius spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 21. mars kl 11.00 – Maria budskapsdag: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Dalane menighet, Olaf Engestøl.

Tor er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er offer til misjonen.

Søndag 28. mars kl 11.00 – palmesøndag: Felles gudstjeneste i Østfold ved prest Boe Johannes Hermansen. Nærmere opplysninger kommer senere.