Langgata kirke vinteren 2021

Her finner du oversikt over søndagenes møter og gudstjenester i kirken vår.

Påsken 2021:
Planlagte gudstjenester i Langgata kirke i påsken er dessverre avlyst.
Det gjelder skjærtorsdag kl 17, langfredag kl 8.30 og påskedag kl 11 samt felles gudstjeneste i Østfold palmesøndag.
Dette henger sammen med nye, strenge smitteverntiltak fra 17.3.2021 for Horten kommune, der det meste er stengt ned: «Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.»

Vi kommer tilbake med oversikt over alternative nettsendinger for påsken.

Offerformålet påskedag er til DELKs prestetjeneste og kan gjerne gis via VIPPS 17208.

*********************************************************
Søndag 3. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 10. januar kl 11.00 – 2. søndag i åpenbaringstiden: AVLYST pga smittesituasjonen: Gudstjeneste med nattverd ved vår prest, Erling Rantrud. Tor er klokker og Roald Bjaanes er organist. Det er ofring til DELKs skoledrift.

Det vil i stedet bli sendt DIGITALT MISJONSMØTE FRA MOE KIRKE, SANDEFJORD KL 11.00:
Klikk på overskriften her litt før kl 11. Møtet starter kl 11.00, men det kan være aktivitet og forberedelser på nettstedet en del tid før dette.

Møteleder og andakt for barna: Erling Rantrud. Musikk: Gunn Andersson. Forsanger og tekstlesning: Astrid Abrahamsen. Søndagens talere er Fredrik og Karen Elisabeth Hector.
Fredrik Hector er svensk, gift med Karen Elisabet Wittersø Hector, 3 barn, bor i Larvik (Tjodalyng?) og arbeider med bibeloversettelse til tqamakko-språket, et stammespråk i Etiopia. Fam Hector er utsendinger for NLM og Wycliffe og har bodd i Etiopia i noen år. De er nå i Norge, men planlegger ny utreise høsten 2021. Prosjektet blir støttet av DELK.
Lokal ofring i Horten til DELKs skoledrift: VIPPS 17208.
Bildet her er hentet fra Fredrik Hectors blogg på NLMs nettsted.

Søndag 17. januar kl 11.00 – 3. søndag i åpenbaringstiden: AVLYST pga smittesituasjonen: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Bondal leirsted.
Det vil i stedet bli sendt digitalt familiemøte fra Moe kirke, Sandefjord, ved Marianne Simonsen og prest Erling Rantrud. Sendingen finner du her fra kl 11.00.
Kollekten til Bondal leirsted går som planlagt og kan gis via VIPPS 17208.

Søndag 24. januar kl 11.00 – 4. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste ved DELKs tilsynsmann, Bertil Andersson. AVLYST.
Det vil i stedet bli sendt digitalt møte fra Ryenberget kirke, Oslo.

Talen er ved Emil Simonsen, og det blir sang, bønn og søndagsskoleinnslag. Dette er et samarbeid mellom menighetene i Oslo og Nordre Vestfold, og med Horten og Sandefjord menigheter som spesielt inviterte deltakere. Morten Askjer fra Bjerkely skulle vært med som liturg, men det måtte utgå pga. nye bestemmelser vedrørende smitteverntiltak lørdag 23. januar.
Se sendingen her søndag 24. januar fra kl 11.00: Ryenberget menighet.
NB: Denne uken t.o.m. søndag formiddag vil du finne forrige søndagsmøte i Ryenberget kirke via denne linken.

Søndag 31. januar kl 11.00 – såmannssøndag/bibeldagen: Digitalt søndagsmøte fra Moe kirke, Sandefjord, med Heidi og Torkjell Halvorsen fra Bjerkely menighet. Terje Simonsen er møteleder.

Kollekt til Bibelselskapet: VIPPS 17208. Tilgang til møtet finner du her
Det tidligere annonserte fellesmøtet med menighetene i Horten i forbindelse med bibeldagen er endret. Møtet sendes digitalt via Zoom – se Den norske kirkes nettside.

Søndag 7. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Digital gudstjeneste fra Moe kirke, Sandefjord.

Det er Kristi forklarelsesdag og Peter, Johannes og Jakob har en spesiell opplevelse på fjellet sammen med Jesus. Fellesgudstjeneste for DELK Horten og Sandefjord. Vi skal markere Bibeldagen, og konfirmantene i Moe kirke deltar. Gunn Andersson og Marie Rantrud leder musikk og sang. Erling Rantrud er prest. Det blir ofring til Bibeldagen i Sandefjord og til lokalt menighetsarbeid i Horten: VIPPS 17208.

Gudstjenesten sendes direkte 7. februar klokka 11 og vil bli liggende tilgjengelig i fullversjon i en uke.

Den tidligere oppsatte tidebønn i Langgata kirke er AVLYST.

Søndag 14. februar kl 11.00, 11.45 OG 12.30 – fastelavenssøndag: Nattverdsamlinger i Langgata kirke med PÅMELDING.
Prest Erling Rantrud vil lede disse. Roald Bjaanes spiller orgel.
På grunn av de nasjonale smittevernreglene som tillater samling med kun 10 deltagere innendørs, er vi nødt til å ha forhåndspåmelding. Påmelding kan gjøres ved å RINGE eller sende SMS innen LØRDAG 13. februar kl 13. TELEFONNUMMER 95902404 Inger Anette eller 99415835 Tor.
Vi vil sørge for at du blir ønsket velkommen, tildelt plass, og at smittevernreglene blir fulgt.
Offer til prestetjenesten: VIPPS 17208.

Den planlagte gudstjenesten i kirken med nattverd og skriftemål er AVLYST. Menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Roald Bjaanes er organist, og det er offer til prestetjenesten.

Søndag 21. februar kl 11.00 – 1. søndag i fastetiden:

Nettgudstjeneste fra Ryenberget kirke i Oslo ved prest Kristoffer Hansen-Ekenes. Barneinnslag. Offer til misjonen: VIPPS 17208.
Vårt eget søndagsmøte i Langgata kirke må dessverre utgå.

Søndag 28. februar kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden:

Nettsendt møte fra Ryenberget kirke. Toril Slåttsveen Asp taler, og det er barneinnslag.

Også søndag 28. februar kl 11.00: Bjerkely kirke: Nettstrømmet møte med Maria Celine Lundeby. Overføringen skjer i kirkerommet.

Søndag 7. mars kl 11.00 – 3. søndag i fastetiden: Møtet er dessverre AVLYST pga. nye smitteverntiltak.

Tale ved Gunnar Borge. Heidi Halvorsen med familie fra Bjerkely deltar med musikk.
Pga smitteverntiltak blir det ikke fellessang i dette møtet.

Kollekt til Blå Kors Horten. Det er likevel mulig å gi en gave til dette formålet: VIPPS 17208.

Søndag 14. mars kl 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Møtet er dessverre AVLYST.
Tale ved Georg. Harald Claudius spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.
Pga smitteverntiltak blir det ikke fellessang i dette møtet.

Kollekt til lokalt menighetsarbeid. Det er likevel mulig å gi en gave til dette formålet: VIPPS 17208.

Søndag 21. mars kl 11.00 – Maria budskapsdag: Gudstjeneste ved tilsynsmann Bertil Andersson. AVLYST! Se under for alternative nettsendinger.
Tor er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er offer til misjonen.
Det er likevel mulig å gi en gave til DELKs misjonsarbeid via VIPPS 17208.

Nettsendinger fra DELK-kirker søndag 21. mars 2021 – Maria budskapsdag:
Moe kirke, Sandefjord, kl 11.00: Ungdomsmøte.
Ryenberget kirke, Oslo, kl 11.00: Gudstjeneste ved prest Kristoffer Hansen-Ekenes.
Bergen kl 11.00: Gudstjeneste ved prest Jon Magne Sønstabø. Felles gudstjeneste med Bergen og Bjerkely menigheter.

Offerformål 21. mars i Horten menighet: Misjonen: VIPPS 17208.

Søndag 28. mars kl 11.00 – palmesøndag: Felles gudstjeneste i Østfold er AVLYST! Det er ikke samling i Langgata kirke denne dagen.

Påsken 2021:
Planlagte gudstjenester i Langgata kirke i påsken er dessverre avlyst.
Det gjelder skjærtorsdag kl 17, langfredag kl 8.30 og påskedag kl 11.
Dette henger sammen med nye, strenge smitteverntiltak fra 17.3.2021 for Horten kommune, der det meste er stengt ned.