Maibrev fra menighetsstyret

Brev 3 til medlemmer og kirkegjengere i Langgata.

Kjære dere!                                                                                                                 

Vi har nå fått den gledelige nyheten om at det er gitt tillatelse til gradvis å gjenåpne kirker i Norge.

Smittevernreglene skal fortsatt gjelde, og det er bl.a. satt en øvre grense på antall personer til 50.

Den 6. mai fikk vi oversendt de nasjonale retningslinjene sammen med reglene fra DELK sentralt, som skal gjelde for våre kirker. Vi i menighetsstyret i Langgata kirke hadde et møte den 7. mai hvor vi hadde en gjennomgang av hvordan vi praktisk skal kunne gjennomføre gudstjenester og møter. Det er viktig at alle skal føle seg trygge når de kommer til kirken.

Det er en stor glede at vi kan arrangere gudstjeneste søndag 24. mai kl. 11 med vår prest Erling Rantrud.

Vi må ha en forhåndspåmelding, og det må skje til Torill Askjer på telefon 975 86 692 fra fredag den 22. mai kl 16 til lørdag 23. mai kl 18.

Det må også oppgis et mobil-telefonnummer/epost som kan brukes i etterkant ved eventuell smittesporing.

Her er noen punkter som du må vurdere før påmelding:
OM du:
– er frisk, ikke er i karantene og ikke er i risikogruppe for å bli alvorlig syk.

Ved inngangspartiet ved hoveddør vil det stå 1 person som vil gi nødvendig informasjon om hvordan vi ivaretar de smittevernreglene som er bestemt fra myndighetene – bl.a. minst 1 meters avstand til andre som IKKE er i din husstand, samt hygienereglene.

Ved kirkedøra vil det også stå 1 person for blant annet henvisning av plass i kirken.

Vi håper og ber om at vi vil få være med på en gudstjeneste til Guds ære, og til nytte, glede og oppmuntring for de som kommer. Dere som ikke kan komme, eller får plass, kan fortsatt følge med på overføringer fra andre kirker o.l.

Den 21. mai vil det bli en felles DELK-gudstjeneste fra Ryenberget kirke ved vår tilsynsmann Bertil Andersson.

Det planlegges gudstjeneste i Langgata kirke 1. pinsedag 31. mai kl 18 med nattverd.

Vi må også ha påmelding til denne gudstjenesten, og det må skje til Torill Askjer (97586692) fra fredag 29. mai kl 16 til lørdag 30. mai kl 18.

«La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Hebreerne 10, 23-24

Med vennlig hilsen fra Menighetsstyret: Erling, John, Torill og Tor.