Maria budskapsdag 13. mars i Langgata kirke

På Maria budskapsdag er det familiegudstjeneste i Langgata kirke.

Hovedansvarlig for gudstjenesten er menighetens prest, Erling Rantrud. Alf Henrik Engen er organist denne dagen.

Erling R

Dagens tekster er:
Lesetekster: 1 Sam 1, 21-28 og Apg 16, 12-15
Prekentekst: Luk 1, 39-45 – Maria besøker Elisabeth

Inger Elene Luhr er klokker og tekstleser. Menighetens forsangere støtter som vanlig salmesangen fra galleriet.

Det er ofring til ungdomsarbeidet.