Økumenisk gudstjeneste i Borreparken 2. pinsedag

2. pinsedag 2016 ble den tradisjonelle felleskirkelige friluftsgudstjenesten gjennomført i Nasjonalparken i Borre. DELK Horten er fra i år med som medarrangør i Felleskirkelig Forum i Horten sammen med Misjonsmenigheten, pinsemenigheten Arken, Metodistkirken og Den norske kirke.

Gudstjenesten ble ledet av sogneprest i Borre, Carl-Ove Fæster. Dagens preken var ved Svein Thorkildsen fra Arken. Forbønn for verden og verdens kristne, ved at forsamlingen vendte seg i de fire himmelretninger, ble ledet av prest Morten Askjer fra DELK Nordre Vestfold og sokneprest i Horten, Frode Magnar Andersen. Prost emeritus, p.t. vikarprest i Metodistkirken, Asbjørn Bårnes ledet nattverden. Ellers medvirket Misjonskirken og Inger Anette Perskaas fra Langgata kirke med tekstlesninger, Torill Askjer fra DELK som nattverdmedhjelper og Reidar Menes m.fl. som forsanger og kollektør.

Musikalsk: Organist i Skoppum og Nykirke, Roar Myrheim, ledet salmesangen sammen med forsangere. Lovsangsgruppe fra Arken sang i gudstjenesten og postludiet, mens en trio bestående av Maria Moskvil, sang, Jan-Øyvind Moskvil, trekkspill og Andreas Barth, perkusjon, bidro med preludiet og under ofring og nattverd.
Ofringen gikk til Blå Kors i Horten, som driver et aktivt tilbud til mennesker som trenger en håndsrekning i byen.