Palmesøndag med Horten menighet DELK

Denne søndagen, 20. mars, er menigheten invitert til Østfold DELK-menighet og gudstjeneste i Hauges Minde, Rolvsøy i Østfold (mellom Sarpsborg og Fredrikstad).

Gudstjenesten ledes av Østfold-menighetens prest, Boe Johannes Hermansen.
Dagens prekentekst er Joh 12, 1-13: Jesus på besøk i Betania og inntoget i Jerusalem.
Lesetekster er Sak 9, 9-10 og Fil 2, 5-11.
Det blir nattverd i gudstjenesten, og det blir offer til stiftelsen Tesfa som støtter misjonsarbeid i Etiopia. Misjonsinformasjon ved lege Bjarte Andersen under kirkekaffen.

Boe Johannes Hermansen vil være kjent for menigheten i Langgata kirke; han har flere ganger vært på besøk og ledet menighetens gudstjenester.

P_BoJo3

I forbindelse med Nordre Vestfold menighets besøk i Østfold sist høst har vi sakset følgende fra Østfold-menighetens nettside:
«DELK er en frukt av den folkevekkelsen som startet med Hans Nielsen Hauge.

Der Hauge var født og oppvokst, på Hauge i Rolvsøy, står det i dag et museum. Det var derfor naturlig å se dette historiske stedet, da diakoniutvalget i DELKs menighet i Nordre Vestfold arrangerte tur til Østfold søndag 13. september.

Først deltok de 41 vestfoldingene i gudstjenesten sammen med DELK-Østfold i bedehuset Hauge Minde, vegg i vegg med museet. Her talte og forrettet Boe Johannes Hermansen og det var nattverd.»

Hovedbildet her viser kjente vestfoldansikter fra Nordre Vestfold menighets besøk på Hauges Minde og museum i september 2015. Foto: Boe Johannes Hermansen