Påske 2016 i Langgata kirke

I tillegg til menighetens besøk til søstermenigheten i Østfold på palmesøndag vil det bli 3 samlinger i Langgata kirke i påsken.

– Skjærtorsdag, 24. mars kl. 11.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste ved vår prest Erling Rantrud. Organist: Roald Bjaanes. Elisabeth Grytnes er tekstleser.
– Langfredag, 25. mars kl. 08.30: Langfredagsmøte. En bibelgruppe har ansvaret.
Organist: Andreas Nornes. Det blir tekstlesning av lidelseshistorien. Salmer og musikk vil ha preg av samme tema.
– Påskedag, 27. mars kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/Erling Rantrud.
Organist: Roald Bjaanes. Grete Ludvigsen er tekstleser og Knut Grytnes er klokker. Offer til prestenes lønn.

Menighetens forsangere støtter som vanlig salmesangen fra galleriet.