Påskehilsen til Horten menighet

fra menighetsstyret, med informasjon om nettsendte møter og gudstjenester.

Her er en liten hilsen fra menigheten i Langgata. Siden vi ikke kan treffes slik vi pleier, ønsker vi å gi deg en påskehilsen og fortelle at vi som menighet tenker på, og har omsorg for deg.

Det har nå gått over et år siden pandemien startet og tilværelsen ble annerledes for oss. Vi håpet lenge å kunne feire påske sammen, menkirken i Langgata er helt stengt også denne påska. Det er et savn for mange å ikke komme til kirka, men vi vet at Guds ord er virkekraftig helt uten andre virkemidler! Evangeliet om at Jesus Kristus døde på korset for dine og våre synder og sto opp igjen den tredje dagen er like virkelig uansett hvor man er. Herren sa til Paulus: «Min nåde er nok for deg». Vi tror at Gud har samme ord til oss i dag.

I år har de ulike DELK-menigheten gått sammen om å sende møter og gudstjenester gjennom påsken. Link til møtene og gudstjenestene: delk.no/tv

Programmet ser slik ut:

  1. Palmesøndag – kl. 11.00. Familiemøte fra Ryenberget menighet, barneinnslag og tale ved Egil Helland.
    Kollekt til kirkens drift i Horten. Konto nr. 24506613082, Vipps 17208
  2. Skjærtorsdag – kl. 11.00. Gudstjeneste fra Telemark menighet, ved Fred Arve Fahre m. innslag for barn.  
  3. Langfredag – kl. 11.00. Langfredagsmøte fra Ryenberget menighet, lidelseshistorien, ledelse av Fred Søndby.
  4. Påskeaften – kl. 19.00. Påskenattsandakt fra Granly menighet, ved Peter Johansen.  
  5. Påskedag – kl. 11.00. Gudstjeneste fra Bergen menighet, ved Jan Bygstad.
    Offer til prestetjenesten i DELK. Konto nr. 24506613082, Vipps 17208
  6. 2. påskedag – Kl. 11.00.  Gudstjeneste fra Østfold menighet, ved Boe Johannes Hermansen. Med innslag vedrørende Hauge-jubileet.


Selv om det er fint å finne en radiokanal, nettside eller facebook-side å følge med på gudstjenester på, håper vi at påskens budskap kan bo like fullt hos deg som ikke har disse mulighetene.

Sammen med alle kristne til alle tider kan vi frimodig si til oss selv og hverandre «Jesus Kristus er oppstanden!» Og vi vet at Gud vår Far hører oss.

Guds fred og en velsignet påske ønskes deg!

Ta gjerne kontakt for en prat eller om det skulle være noe annet. Vi er her for hverandre.

Vi legger ved en felles forbønn som blir brukt i mange kirker denne våren. Du må gjerne være med å be denne bønnen når du har din egen bønnestund der du er. Vi legger også ved påskeandakten som sto i siste nummer av Underveis.

Vennlig hilsen
Menighetsstyret i Langgata kirke
John, Torill, Tor og Erling

Prest Erling Rantrud: 91642047
Styreleder John L. Ludvigsen: 92017522
Styremedlem Torill Askjer: 97586692
Styremedlem Tor P: 99415835
Diakonikontakt Inger Anette Perskaas: 33042291

FORBØNN:
Gud, vår Far, vi ber for en verden rammet av en ødeleggende pandemi. Vi ber for dem som er syke, for alle som lider, alle engstelige og alle som er i sorg over å ha mistet sine kjære. Vi takker deg for alle fremskritt som er gjort i kampen mot sykdommen, og ber om at den snart tar slutt. Vi ber for Verdens Helseorganisasjon og at våre politikere får mot til sikre en rask, trygg og rettferdig fordeling av vaksiner til mennesker over hele verden. Gud vi ber!

Jesus Kristus, vi ber for vårt land og folk. Vi ber for dem som lider av ringvirkningene av pandemien, permitterte og konkursrammede. Vi ber særlig for dem som daglig står i førstelinjen i kampen mot pandemien; vårt helsepersonell, våre lærere i skoler og barnehager, og alle som daglig tar ansvar og ledelse i samfunnet vårt. Gi styrke og utholdenhet i deres livsviktige arbeid. Gud vi ber!

Hellig Ånd, vi ber for din verdensvide kirke og kirken i vårt land. Se dem som strever med ettervirkninger av pandemien, og alle som er drevet ut i fattigdom. Hjelp oss å trøste dem som kjenner på sorg over å være smittekilden. Vær hos dem som er slitne, trette og ensomme på grunn av pandemiens restriksjoner. Hjelp oss alle til å være med og bringe lys, håp og rettferdighet til hverandre i denne tiden. Gud vi ber!

Treenige Gud, vi ber for din kirke på jorden. La den dele raust av ditt ord så mennesker kan vende om til deg. Vi bekjenner vår synd og at vi er fortapte uten deg. Skap tro i hjertene våre og kom med frelse til vårt land og folk og til alle folkeslag på jorden.

Vi ber for menigheten vår og ber om at vi snart må få samles igjen. Vær med våre familier. Bevar og beskytt oss og gi oss din fred.

I Jesu Kristi navn.
Amen.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Påskeandakt, hentet fra Underveis. Av Peter Johansen.

Å stå opp fra de døde, sa du? Utrolig, vil de fleste si. Eller kanskje de ville føye til: Umulig. Ut fra egen erfaring er lett å være enig i det. Jeg har hatt en del begravelser i årenes løp, og de som er gravlagt, pleier å forbli nettopp det. Likevel er det dette som er sentrum i forkynnelsen til de første kristne: Jesus ble korsfestet, døde og ble gravlagt, men graven hans er tom – han er stått opp, han lever! 

For noen år siden kom jeg over et fenomen som jeg ville tenkt var både utrolig og umulig. En hestehov hadde skutt opp gjennom asfalten i et boligfelt på Askøy. Asfalt er hardt og sterkt stoff. Hvordan i alle dager kan en liten plante bryte gjennom et slikt materiale? Jeg hadde visst undervurdert kraften i den lille vårblomsten. Det ble en viktig påminnelse. For Kristus ble reist opp ved Faderens veldige kraft. Ja, det er sannelig noe mennesker i vår verden har lett for å undervurdere. Og kanskje vi som bekjenner troen også har en tendens til å glemme det..? 

For vi er ofte så fryktelig redde og mismodige. Men tenk litt etter nå; hva skulle vi ha å frykte? Hvis Jesus har frelst oss, og til og med overvunnet døden for oss, hva skulle vi da ha å være redd for? Både julens og påskens budskap klinger sammen i dette ene: Frykt ikke! Hvis Guds veldige kraft reiste opp Jesus fra døden, da skal han også gi oss det samme! Derfor er det et stort gledesbudskap vi samles om hver søndag, for det er dagen som markerer oppstandelsen. Graven er tom; Jesus lever!