Påsketid og forsommer

Den lyse tiden ligger foran oss. Her finner du oversikt over møter og gudstjenester i Langgata kirke fram mot sommeren. Se også kalenderen.

Bildene over: I gudstjenesten 2. påskedag medvirket Oskar og Jacob med sang, og det gjorde også mødrene Hege og Ranja. Klikk på bildene, så kommer de opp.

De øvrige bildene over er fra årets 17. mai i Langgata kirke.

***********************************************************************
Søndag 9. april – Palmesøndag – kl 11.00: Vi reiser til Østfold og feirer gudstjeneste sammen med søstermenigheten vår der. Sted: Hauges Minde, Rolvsøy. Gudstjeneste med nattverd v/prest Ragnar Andersen.
Østfoldbesøk1_03_2016
Det har blitt en tradisjon at våre to menigheter besøker hverandre. Østfoldmenigheten kommer til Horten om høsten, mens vi gjerne har kommet til Hauges Minde palmesøndag. Bildet er fra fjorårets tur over fjorden.

Skjærtorsdag – 13. april kl 17.00: Gudstjeneste med nattverd v/prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, og Grete Ludvigsen leser tekstene. Alf Henrik Engen er organist.

Langfredag – 14. april kl 08.30: Møte. En bibelgruppe har ansvaret. Andreas Nornes er organist.

2. påskedag – 17. april kl 11.00: Påskegudstjeneste med nattverd v/prest Erling Rantrud. Frøydis Fevang er organist, Inger Elene Luhr er klokker og Elisabeth Grytnes leser tekstene. Det blir sang av Oscar Bålsrød (11) og Jacob Askjer (6) samt av guttenes mødre, Hege Bålsrød og Ranja Askjer. Ofring til prestenes lønn.

Søndag 30. april kl. 11.00 – 3. søndag i påsketiden: Søndagsmøte. Tale v/Gunnar Borge. Andreas Nornes er organist. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 7. mai kl. 11.00 – 4. søndag i påsketiden: Gudstjeneste v/Østfold menighets prest, Boe Johannes Hermansen. Inger Elene Luhr er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Frøydis Fevang er organist. Offer til DELKs skoledrift.

Grunnlovsdagen – 17. mai kl 10.00: Gudstjeneste ved Bjerkely menighets prest, Morten Askjer. Elever fra Bjerkely skole deltar. Heidi Halvorsen er organist.
mai7
Etter gudstjenesten går elevene under skolens fane til start for Hortens barnetog i C. Andersens gate. Toget går til Lystlunden i Horten.

Søndag 21. mai kl 11.00 – 6. søndag i påsketiden: Gudstjeneste med nattverd v/prest i Telemark menighet, Bertil Andersson. Tor er klokker, Marit Thorjussen er tekstleser, og Frøydis Fevang er dagens organist. Det er ofring til misjonen.

Kristi himmelfartsdag – 25. mai kl 11.00: Møte. Tale v/Bjørn Lauritsen. Helen Thorvaldsen spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 4. juni kl 11.00 – Pinsedag: Gudstjeneste med nattverd v/vår prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen er tekstleser, og Frøydis Fevang sitter på orgelkrakken. Ofring til prestenes lønn.

Pinse1b Fra fjorårets samling i Borreparken.
Mandag 5. juni kl 11.00 – 2. pinsedag:
Felleskirkelig gudstjeneste med nattverd i lystlunden, Horten. Horten DELK er medarrangør, og vår prest, Erling Rantrud, har dagens preken. Se ellers egen artikkel om dette.

Søndag 11. juni kl 11.00 – Treenighetssøndag: Gudstjeneste med nattverd v/Telemark menighets prest, Jens Bjørnsgård. Inger Elene Luhr er klokker, Elisabeth Grytnes er tekstleser, og Frøydis Fevang spiller orgel.

Søndag 18. juni kl 11.00 – 2. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale v/Terje Simonsen. Harald Claudius spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 25. juni kl 11.00 – Gjennestadstevnet: Gudstjeneste v/prestene Jan Bygstad og Rolf Ekenes. Offer til misjonen.
DELKs Generalforsamling og St.Hansstevne avvikles 23. – 25. juni. Les mer om dette her.

Her er noen bilder fra årets gjennestadstevne:
Gjennestad17_1
En fin dag på Gjennestad. Her fra familiemøte med barnekor, ledet av Signe Britt Baksaas.

Gjennestad17_2  Gjennestad17_3
Stevnet mellom slagene: Mat, prat og vakre blomster.

Gjennestad17_4  Gjennestad17_5
Lørdag kveld i Stokke kirke. Luthersalmer gjennom 500 år.
Kor, orkester, orgel. Organist Bjørn Vidar Ulvedalen. Dirigent Alf Henrik Engen.
Flott konsert i en fullsatt kirke.

Foto hovedbilde, Langgata og Gjennestad 2017: Torill Askjer