Pinse i Langgata og Borreparken

Pinsedag kl. 17.00 er det gudstjeneste med nattverd i Langgata kirke ved menighetens prest, Erling Rantrud. 2. pinsedag deltar vår menighet sammen andre kirkesamfunn i Horten og Borre ved friluftsgudstjenesten i Borreparken.

15. mai kl. 17.00 – pinsedag:
Tekstene for 1. pinsedag er:
Lesetekster: 1 Mos 11,1-9 og Apg 2,1-11. Prekenteksten er Joh 14,23-29.
Liturg og predikant er Erling Rantrud. Inger Elene Luhr er klokker og tekstleser og Roald Bjaanes er organist. Forsangerne støtter som vanlig menighetssangen fra galleriet. Det er ofring til prestelønn.

Borreparken
2. pinsedag kl 11.00 i Borreparken – økumenisk gudstjeneste:
Horten menighet DELK deltar sammen med de andre kirkesamfunnene ved den tradisjonelle 2. pinsedagsgudstjenesten i kommunen. Fra 1994 har denne friluftsgudstjenesten blitt avviklet i Lystlunden (i år 2000 og 2014 i Borreparken).  Følgende menigheter er nå med i dette samarbeidet: Den norske kirke i Horten og Borre, Arken, Misjonsmenigheten, Metodistkirken samt DELK/Langgata kirke. I år er gudstjenesten lagt til Borreparken, alternativt Borre kirke ved dårlig vær. Det er nattverd. Kirkekaffe etter gudstjenesten; folk oppfordres til å ta med stoler og kaffe/kaffemat.

Svein Thorkildsen er dagens predikant. Det er sang og musikk ved Arken-koret og Trio Maria og Jan-Øyvind Moskvil/Andreas Barth. Fra DELK deltar Inger Anette Perskaas (tekstlesning) og prest Morten Askjer (forbønn). Prestene Frode Magnar Andersen, Carl-Ove Fæster og Asbjørn Bårnes m.fl. deltar også, og Roar Myrheim er organist sammen med en økumenisk forsangergruppe.

Ofringen går til Blå Kors i Horten. Arrangør er Felleskirkelig forum.

**********************************************************

DSC03080_b  Dette bildet er tatt etter gudstjenesten Kristi himmelfartsdag og kan illustrere det felleskirkelige samarbeidet i Horten for tiden: Asbjørn Bårnes i samtale med Ulf Asp.

Asbjørn Bårnes er tidligere prost og sogneprest i Horten, nå vikarierende prest i Metodistkirken i byen. Han var en av pådriverne for oppstarten av den felleskirkelige pinsegudstjenesten i Horten. Ulf Asp er tidligere prest for Horten DELK-menighet og tidligere tilsynsmann for DELK, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn; nå prest i Ryenberget menighet i Oslo. Han var denne dagen liturg og predikant i Langgata kirke.