Skolene våre

DELK driver kristne grunnskoler i Oslo, Vestfold, Telemark og Rogaland. For Horten og omegns del er det Bjerkely skole i Re og Granly skole på Eik, Tønsberg, som er aktuelle.


Bjerkely skole er en kristen friskole, ligger i Undrumsdal i Re kommune og har ca 50 elever fra Re, Horten og Holmestrand på 1. til 7. klassetrinn. Skolen eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
Elevene fra Horten hentes og bringes med buss hver dag.

Etter 95 år i Hengsrudveien 662 startet skoleåret 2017-18 i nye lokaler i Døvikveien 2, to-tre km fra gamleskolen. Her har man fått et tidsmessig og godt skoleanlegg, både inne og ute.
 

 
Skolen skriver bl.a. dette om grunnlaget:
Bjerkely skole gir barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen.

Vi tror at hvert barn er enestående, verdifullt og skapt i Guds bilde. Uansett kjønn, etnisk eller sosial bakgrunn, alder, evner og anlegg, så er alle mennesker elsket av Gud. Dette ligger som basis for alt vårt arbeid på skolen.
Skolen følger alle de retningslinjer som er gitt fra det offentlige i forhold til skoleplanen.

Skolens ansatte vil oppmuntre og styrke den enkelte elevs faglige, fysiske, åndelige og sosiale læring og utvikling. Gjennom skolens arbeid ønsker vi å gi våre elever undervisning og erfaring i de kristne verdier og den kristne tro.
 
Bjerkely skoles visjon er: Trygghet og trivsel på kristen grunn.

Granly skole:

DSC02987_b
Granly skole på Eik i Tønsberg er både barne- og ungdomsskole, klassetrinn 1 til 10. Elevene fra Horten reiser med offentlig transport.

Skolen profilerer seg bl.a. slik: Granly er en kristen friskole drevet av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), og holder til på Eik i Tønsberg. Skolen ligger på samme tomt som kirken, og grenser til det flotte skogsområdet som tilhører Jarlsberg hovedgård. Det er en 1-10 skole med ca. 210 elever. Målet for skolen er å gi barna opplæring i kristen tro og erfaring med kristent liv, samtidig som den gir den nødvendige allmennkunnskap.

Granly skoles visjon er: Vi vil ha et skolemiljø der alle tar del i et fellesskap bygget på kristne verdier, der vi alle har omsorg for hverandre, og et læringsmiljø der hver enkelt elev får tilpasset opplæring og hjelp til å ta ansvar for egen læring.