Skolens dag i Langgata kirke søndag 2. april 2017

Elevene ved Bjerkely skole har tradisjon for å medvirke ved gudstjenester i Bjerkely kirke, tidligere Døvik kirke og i Langgata kirke. Denne søndagen var elevene i 5., 6. og 7. klasse med til Horten for å bidra ved gudstjenesten der.

Kirken var fullsatt. Bildemontasjen over her gir et inntrykk av aktiviteten under gudstjenesten.

DSC03485 (2)

Nedenfor ligger forhåndsomtalen av søndagens gudstjeneste i Langgata kirke:

Det er reformasjonen og Martin Luther som det blir fokusert på i gudstjenesten, gjennom tablåer, opplesning, tekstlesning, film, dramatisering av hendelser i Luthers liv, samt preken bønn, salmesang og orgelmusikk. Skolens lærere, elever og Morten prest har jobbet fram dette prosjektet til en spesiell gudstjenesten.

mai2_Morten
Morten Askjer leder gudstjenesten. Han er prest i Bjerkely menighet/Nordre Vestfold og har god kontakt med elevene ved Bjerkely skole. Frøydis Fevang er dagens organist, og Tor er klokker.

2Wilson
Det er ofring til Kirkens Nødhjelp, som i disse dager, 2.-4. april, avvikler årets fasteaksjon «Ja vi elsker dette vannet» – hjelp til prosjekter for å skaffe rent vann til mennesker som mangler dette for oss selvfølgelige godet.

Bjerkely skole er en del av skolesatsingen i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Skolen har ca 50 elever fra 1. til 7. klassetrinn med elever fra nordre Vestfold, de fleste fra Re, Horten og Holmestrand. Skolen presenterer seg bl.a. med følgende: «ønsker å gi barna et grunnskoletilbud hvor den kristne troen er en naturlig del av undervisningen og skolehverdagen. Vi tror at hvert barn er enestående, verdifullt og skapt i Guds bilde. Uansett kjønn, etnisk eller sosial bakgrunn, alder, evner og anlegg, så er alle mennesker elsket av Gud. Dette ligger som basis for alt vårt arbeid på skolen.»

DELK driver også kristne grunnskoler i Sandefjord, Tønsberg (Granly barne- og ungdomsskole), Oslo, Telemark og Rogaland. For Horten og omegns del er det Bjerkely skole i Re og Granly skole på Eik, Tønsberg, som er aktuelle.
mai1   Hvitveisen_9   Hvitveisen_4   Hvitveisen_1

Bjerkely skole skal flytte fra nåværende lokaler til det nye Bjerkely menighetssenter i Undrumsdal til høsten.

Vi ønsker Bjerkely skoles elever, lærere og Morten prest velkommen!