Sommer 2018

Sommerens søndagssamlinger i Langgata kirke og menighet er planlagt, og detaljer finner du her.
Her ligger også noen bilder fra St. Hansstevnet på Gjennestad.

Søndag 24. juni kl 11.00 – 5. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd på Gjennestad. Preken ved Ulf Asp. Musikkansvarlig: Anders Rønningen.
Lørdag 23. og søndag 24. juni finner det tradisjonelle Gjennestadstevnet sted. Årets tema er «Bygge for livet». Her er program med praktiske opplysninger.

Søndag 1. juli kl. 11.00 – 6. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved DELKs tilsynsmann, Rolf Ekenes.

Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser dagens tekster, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 15. juli kl 11.00 – 8. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 22. juli kl 11.00 – 9. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Andreas Johansson. Tor er klokker, Inger Anette Perskaas er tekstleser, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Det er ofring til kirke-skoleutvidelsen ved Moe, Sandefjord.
Det tradisjonelle besøket fra Østfold menighet er lagt til denne dagen, og vi ser fram til besøket. Det er også ventet besøk fra Bjerkely menighet, og det blir utvidet kirkekaffe etter gudstjenesten.

Dagens liturg og predikant, Andreas Johansson, er for tiden vikarprest for Granly og Bjerkely menigheter.
Se innlegg på Boe Johannes Hermansens Facebook-side:
https://www.facebook.com/boejohannes.hermansen?hc_ref=ARSSJqQIDvC1bnP4vPjgV0JVx_vVmizDiID_ngibCcy8-9mnIWEgYtGSznNWhXP3HXc

Søndag 29. juli kl 11.00 – 10. søndag i treenighetstiden er det søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til DELKs leirsted, Bondal.

Søndag 5. august kl 11.00 – 11. søndag i treenighetstiden. Søndagsmøte. Tale og musikk ved Alf Henrik Engen. Kollekt til Horten Blå Kors.

Alf Henrik er tidligere rektor ved Granly skole, Tønsberg. Han er sentral i musikalsk og liturgisk arbeid i kirkesamfunnet.

Søndag 12. august kl 11.00 – 12. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 19. august kl 11.00 – 13. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Knut Grytnes. Kollekt til kirkens drift.

Søndag 2. september kl 11.00 – 15. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Elisabeth Grytnes leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.