Sommer 2019 i Langgata kirke

Sommeren er her, og de fleste søndagene vil det være møte eller gudstjeneste i kirken.

Sankthansstevnet på Gjennestad 2019:
I dagene fredag 21. til søndag 23. juni gikk det tradisjonelle Gjennestadstevnet av stabelen med Generalforsamling fredag og lørdag, aktiviteter for barn og unge samt seminarer, møter og gudstjeneste med innsettelse av ny tilsynsmann. Årets tema var «Felles skapt – I Jesus, for hverandre, ut i verden». Du finner noen bilder over, og ellers finnes artikkel, flere bilder og lydopptak på DELKs hovedside.
Søndag 23. juni kl 11.00 var det gudstjeneste med nattverd. Liturger var Rolf Ekenes og Bertil Andersson. Prekenen var ved Bertil Andersson. Signe B. Gjelstad var klokker, og Anders Rønningen ledet sangere og musikere fra Tønsberg og Sandefjord. Ved innsettelsen av Bertil Andersson som ny tilsynsmann deltok kirkesamfunnets prester samt representanter for DELKs tjenesteområder og representanter fra samarbeidende organisasjoner.

Søndag 30. juni kl 11.00 – 3. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale v/Gunnar Borge. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 7. juli kl 11.00 – 4. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale v/Knut Grytnes. Kollekt til lokalt menighetsarbeid. Musikk ved Harald Claudius.

Søndag 14. juli kl 11.00 – 5. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste i Granly kirke, Tønsberg v/prest Peter Johansen. Felles gudstjeneste for Granly, Horten og Bjerkely menigheter. Nattverd. Offer til misjonen.

Søndag 21. juli – 6. søndag i treenighetstiden: Ingen gudstjeneste i Langgata kirke, heller ikke i Bjerkely og Moe kirker. Søndagsmøte kl. 11.00 i Granly kirke, Tønsberg. Og ellers er man velkomne i andre lokale kirker i Horten.

Søndag 28. juli kl 11.00 – 7. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Bjerkely menighet, Morten Askjer.

Knut Grytnes er klokker, tekstene leses av Marit Thorjussen, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 4. august – 8. søndag i treenighetstiden: Ingen gudstjeneste eller møte i Langgata kirke. Vi oppfordres til å reise til gudstjenesten, som er i Nore i Buskerud kl. 11.00. Prest Morten Askjer er liturg og predikant.
Det er også gudstjeneste i Moe kirke, Sandefjord, kl 11.00 ved prest i Ryenberget menighet, Håkon Valen-Sendstad.

Søndag 11. august kl 11.00 – 9. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Kollekt til menighetens drift.

Søndag 18. august kl. 11.00 – 10. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Dette er en felles gudstjeneste med besøk fra Østfold menighet. Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til prestetjenesten.

Søndag 25. august – 11. søndag i treenighetstiden: Ingen gudstjeneste i Langgata kirke, men i våre nabomenigheter skjer følgende:
– Bjerkely kirke kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Berit og Tom Erik Horn. Kollekt til menighetens kirke og skole. Prest Andreas Johansson takkes av som vikarprest i Bjerkely menighet. Han går over som kirkesamfunnets misjonssekretær i 30 % stilling, samt som menighetssekretær i 70 % stilling for Ryenberget menighet.
– Granly kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved prest Peter Johansen. Forbønn for Granly skoles personale. Ofring til Granly skole.

Søndag 1. september kl. 11.00 – 12. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Ryenberget menighet, Kristoffer Hansen-Ekenes.

Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Det er ofring til Kirkens Nødhjelp.