Sommer i Horten menighet

Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020.

LITT OM SMITTEVERNTILTAK VED SAMLINGER I LANGGATA KIRKE.
Menighetsstyret uttaler følgende i brev til menigheten:
Den 6. mai fikk vi oversendt de nasjonale retningslinjene sammen med reglene fra DELK sentralt, som skal gjelde for våre kirker. Vi i menighetsstyret i Langgata kirke hadde et møte den 7. mai hvor vi hadde en gjennomgang av hvordan vi praktisk skal kunne gjennomføre gudstjenester og møter. Det er viktig at alle skal føle seg trygge når de kommer til kirken.

 • Smittevernreglene skal fortsatt gjelde, og det er bl.a. satt en øvre grense på 50 personer i kirken.
 • Det er ved inngangen nødvendig med registrering av møte- og gudstjenestedeltakere for ev. smittesporing i ettertid. Det oppgis navn og telefonnummer eller e-post. Denne registreringen blir slettet etter 10 dager.
 • Det kan i noen tilfelle være nødvendig med forhåndspåmelding, slik det ble praktisert ved de første gudstjenestene i mai/juni. Det blir i så fall bekjentgjort. Dette skjer til Torill Askjer på telefon 975 86 692 fra fredag kl 16 til lørdag kl 18 før det aktuelle møtet. Det vil bli opplyst dersom en annen person utfører denne oppgaven.
 • Før du kommer, ev. før påmelding, må du også vurdere om du:
  – er frisk
  – ikke er i karantene
  – ikke er i risikogruppe for å bli alvorlig syk.
 • Ved inngangspartiet ved hoveddør vil det stå 1 person som vil gi nødvendig informasjon om hvordan vi ivaretar de smittevernreglene som er bestemt fra myndighetene – bl.a. minst 1 meters avstand til andre som ikke er i din husstand, samt hygienereglene.
 • Ved kirkedøra vil det også stå 1 person for blant annet henvisning av plass i kirken.
 • Ved nattverd vil en person gi tegn når du kan gå fram.
 • Det blir organisert hvordan man forlater kirken på en trygg måte.

********************************************
Søndag 5. juli – 5. søndag i treenighetstiden: Felles gudstjeneste i Langgata kirke med besøk fra Østfold menighet.

Prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen, er liturg og predikant. Roald Bjaanes er organist, og det er offer til misjonen.
Denne søndagen er det nødvendig med påmelding m.v. – se øverst.

Søndag 12. juli – 6. søndag i treenighetstiden: Ingen samling i Langgata kirke. Bjerkely kirke kl 11.00: Felles gudstjeneste v/prest Morten Askjer. Offer til ungdomsarbeidet.

Søndag 19. juli kl 11.00 – 7. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 26. juli kl 11.00 – 8. søndag i treenighetstiden: Felles møte i Granly kirke, Tønsberg, for Bjerkely, Granly og Horten menigheter.
Tale ved Bjørn Lauritzen. Kollekt til Tesfa.

Søndag 2. august kl 11.00 – 9. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale og musikk ved Alf Henrik Engen. Kollekt til Bondal fjellstue.

Søndag 9. august kl 11.00 – 10. søndag i treenighetstiden: Ingen samling i Langgata kirke. Andre lokale DELK-menigheter har følgende:
– Bjerkely kirke: Gudstjeneste ved prest Ulf Asp.
– Granly, Tønsberg: Gudstjeneste ute ved Granly skole ved prest Peter Johansen.
– Moe kirke: Søndagsmøte. Tale ved utsendinger til Nord-Afrika.

Søndag 16. august kl 11.00 – 11.søndag i treenighetstiden: Tidebønn ved Knut Grytnes og Grete Ludvigsen. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 23. august kl 11.00 – 12. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd

ved vår prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Offer til Blå Kors Horten.

Søndag 30. august kl 11.00 – 13. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved prest Andreas Johansson. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til misjonen.

Andreas Johansson er tidligere vikarprest i DELK og var bl.a. vikar i Bjerkely menighet i fjor. Han er nå menighetssekretær i Ryenberget menighet og DELKs misjonssekretær. Fra tidligere kjenner vi Andreas Johansson bl.a. fra hans arbeid i Den Norske Israelsmisjon og for hans fortsatte engasjement for arbeidet i Israel.